Konkursy / Pozostałe oferty pracy

Druki do pobrania

kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
Zobacz
oświadczenie nauczyciela akademickiego o podstawowym miejscu pracy
Zobacz
oświadczenie o niekaralności – art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Zobacz