Katedra Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
poszukuje
pracownika do zatrudnienia na stanowisku inżynieryjno-technicznym w pełnym wymiarze czasu pracy

Opis stanowiska:

 1. Przygotowywanie szkła i odczynników niezbędnych do pracy w laboratorium (mycie i jałowienie szkła oraz plastików).
 2. Przygotowywanie podłóż do hodowli bakterii i grzybów.
 3. Wykonywanie posiewów, antybiotykogramów.
 4. Sterylizacja materiału biologicznego (pobrane próbki, hodowle bakterii i grzybów).
 5. Pomoc w procesie dydaktycznym poprzez zabezpieczenie i przygotowanie materiału do ćwiczeń i staży klinicznych.
 6. Prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z działalności kliniczno-usługowej.
 7. Obsługa podstawowej aparatury laboratoryjnej.
 8. Kontrola nad utylizacją odpadów.

 Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność wykonywania podstawowych technik laboratoryjnych (przygotowywanie podłoży, posiewy).

   Wymagane dokumenty:

 • CV i kwestionariusz dla osób ubiegających się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”. 

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 12, 20-033 Lublin,
p. 421, w kopercie z dopiskiem „Oferta do Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Kierownikiem Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Chorób Ptaków 81 445 60 36.