Działalność naukowo-badawcza realizowana na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki związana jest problemami badawczymi z zakresu m.in. zootechniki, produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, behawioru i dobrostanu zwierząt czy jeździectwa.

Wydział oferuje kształcenie na kierunkach studiów:

Kierunkami unikatowymi, prowadzonymi na wydziale są: Behawiorystyka Zwierząt, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności, Hipologia i Jeździectwo, Mleczarstwo, Pielęgnacja Zwierząt i Animaloterapia oraz Pszczelarstwo w Agroekosystemach.

Nowością na rok akademicki 2020/2021 jest kierunek Pszczelarstwo w Agroekosystemach. Umożliwi on zdobycie wiedzy dotyczącej specyfiki i uwarunkowań prowadzenia działalności pszczelarskiej. Pszczoły są najbardziej cenionymi owadami jako zapylacze i producenci miodu. Zapylają 78% roślin z których produkowana jest żywność i co ciekawe rośliny zapylone przez pszczoły dają większy plon i lepszą jakość niż rośliny samozapylające lub zapylane sztucznie.

 

Zagwarantowanie bezpieczeństwa i autentyczności żywności to najważniejsze żądanie i oczekiwanie konsumentów w stosunku do nabywanej i spożywanej żywności. Absolwent kierunku Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności studiów będzie zdobędzie wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta.  Będzie miał wiedzę na temat wpływu składników żywności na bezpieczeństwo zdrowotne konsumenta. Pozna zasady budowania, wdrażania, funkcjonowania i doskonalenia systemów zapewnienia i zarządzania jakością stosowanych w branży spożywczej, zarówno obligatoryjnych wymaganych przepisami prawa żywnościowego (GMP, GHP, HACCP), jak i dobrowolnych (ISO 9000, ISO 22000).

 

Kierunek Mleczarstwo jest realizowany w ścisłej współpracy z przemysłem mleczarskim. Student pozna podstawy produkcji i pozyskiwania mleka z zachowaniem standardów higieny oraz technologie wytwarzania podstawowych produktów mlecznych. Zapozna się z metodami zagospodarowania produktów ubocznych przemysłu mleczarskiego, z zasadami właściwej higieny w zakładach mleczarskich oraz gospodarką wodno-ściekową i mitygacją emisji ścieków i innych form presji na środowisko.  Ważnym elementem będzie 6-miesięczna praktyka w zakładzie mleczarskim.

 

Wydział posiada świetną bazę lokalową. Dysponuje Ośrodkiem Jeździeckim, w którym są 3 stajnie, dwie ujeżdżalnie kryte i jedna otwarta z profesjonalnym podłożem. Badania i zajęcia są także prowadzone w Stacji Dydaktyczno-Badawczej Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie oraz Dydaktyczno-Badawczej Stacji Małych Przeżuwaczy im. T. Efnera w Bezku.

Studenci mogą realizować swoje pasje w sekcjach i kołach ogólnouczelnianych, Akademickim Związku Sportowym czy Zespole Pieśni i Tańca „Jawor” oraz w wydziałowych kołach naukowych:

  • Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki (podzielone na 21 sekcji specjalistycznych)
  • Studenckie Koło Naukowe Ochrony Środowiska