[ MENU DODATKOWE ]


Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

« wstecz

 

 

Kierunek studiów

 

 Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana

 

profil praktyczny

 

[ ULOTKA PDF ]

 

Informacje kontaktowe

wydział odpowiedzialny za kierunek

Wydział Biologii, Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki, 20-950 LUBLIN, ul. Akademicka 13, tel. (+ 081) 445-69-91, 445-65-81, 445-66-11

Rekrutacja (uwzględniane przedmioty maturalne oraz ich przelicznik lub inny sposób rekrutacji w przypadku studiów II stopnia)

Wymagane przedmioty to: język obcy nowożytny (poziom podstawowy/rozszerzony, przelicznik odpowiednio 1,3 i 2,0) oraz jeden przedmiot do wyboru; biologia, chemia, matematyka, gografia, fizyka i astronomia, informatyka (poziom podstawowy i rozszerzony, przelicznik odpowiednio 2,0 i 4,0).

 

Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jeździectwa wydane przez lekarza uprawnionego do orzecznictwa sportowo-lekarskiego składają kandydaci, którzy ubiegają się o przyjęcie na kierunek aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana.

Forma studiów, czas trwania

 

Studia pierwszego stopnia, profil praktyczny, stacjonarne i niestacjonarne. Czas trwania studiów stacjonarnych - 6 semestrów.

Tytuł zawodowy do uzyskania po ukończeniu studiów

 

 
Licencjat
 

Krótka charakterystyka 

Dynamiczne studia to jeden z najlepszych okresów życia, a także klucz do kariery zawodowej. Oferujemy solidne doskonalenie własnych umiejętności sportowych i nabywanie nowych oraz kształtujemy umiejętności praktyczne do ich nauczania. Podstawą jest własny ośrodek jeździecki, ośrodek sportów wodnych, Centrum Sportowo Rekreacyjne (http://www.sport.up.lublin.pl/) oraz użytkowane na zasadzie porozumienia obiekty MOSIR Lublin.

Perspektywy zawodowe

 

Absolwent będzie przygotowany do pracy w klubach sportowych (szczególnie LZS) oraz przedsiębiorstwach zajmujących  się szeroko pojętą kulturą fizyczną, a przede wszystkim  w instytucjach samorządu gminnego/miejskiego, ośrodkach sportu i rekreacji i organizacjach non-profit,  jako specjalista od organizowania kultury fizycznej i turystyki kwalifikowanej w środowiskach wiejskich i naturalnych. Szczególny nacisk zostanie położony na żeglarstwo i jeździectwo, będące dynamicznie rozwijającymi się formami sportu, turystyki i rekreacji współczesnego, wysoko rozwiniętego społeczeństwa. 

Praktyczne wykształcenie

 

Przewidziano ok. 70% zajęć praktycznych, w tym 3 m-ce praktyk (180 godz. praktyk pedagogicznych) oraz uczestnictwo w obozach. Uniwersytet dysponuje nowoczesnym Centrum Sportowo-Rekreacyjnym (http://www.sport.up.lublin.pl/), Ośrodkiem Sportów Wodnych oraz zapleczem dla sportu jeździeckiego. Umowy z władzami Miasta Lublin i MOSiR zapewnią studentom dostęp do najnowocześniejszej, otwartej w dwu ostatnich latach infrastruktury sportowej. Dostęp do kół naukowych i zespołów kulturowych Uniwersytetu oraz do sekcji sportowych AZS, wraz z systemem wymiany międzynarodowej, umożliwi rozwój osobisty będąc wspaniałą przygodą. Dostęp do klubów sportowych umożliwi kontakty ze sportem wysokokwalifikowanym.

Przykładowe przedmioty w programie studiów

 

 

Biologia i Ekologia, Fizyka i Biomechanika, Trening ogólnorozwojowy i fitness, Biochemia z elementami biochemii wysiłku, Pedagogika z elementami pedagogiki specjalnej, Pływanie użytkowe, Pływanie sportowe i ratownictwo wodne, Jeździectwo rekreacyjne, Jeździectwo sportowe i woltyżerka, Metodyka wychowania fizycznego, Metodyka atletyki terenowej, Psychologia