Działalność naukowo-badawcza oraz dydaktyczna Wydziału Inżynierii Produkcji dotyczy takich działów jak  rolnictwo, przemysł rolno-spożywczy, transport, budownictwo, energetyka, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, a także szeroko pojętych stosowanych nauk technicznych.

Wydział oferuje studia na kierunkach:


Inżynieria Rolnicza i Leśna
to kierunek dający możliwość zdobycia ogólnej wiedzy technicznej z zakresu projektowania maszyn i procesów technologicznych oraz wiedzy i umiejętności w zakresie eksploatacji obiektów technicznych, ich diagnostyki i naprawy, a także szczegółowej wiedzy i umiejętności związanych z projektowaniem i nadzorowaniem procesów i systemów produkcyjnych nowoczesnego rolnictwa, przemysłu rolno-spożywczego i leśnictwa. Na studiach prowadzone są trzy specjalności: technika motoryzacyjna i energetyka, odnawialne źródła energii i ekoenergetyka oraz inżynieria żywności.

 

 

Wydział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt badawczy, wykorzystywany zarówno do celów naukowych jak i dydaktycznych. Wydział może poszczycić się między innymi innowacyjnymi projektami i wdrożeniami efektywnej technologii oczyszczania ścieków, zastosowanych w Roztoczańskim i Poleskim Parku Narodowym, przydomowej oczyszczalni ścieków, instalacji do zagospodarowania wód opadowych, a także patentów w zakresie konstrukcji ekonomicznego urządzenia rozdrabniającego korzenie krzewów czy kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej.

Na Wydziale Inżynierii Produkcji studenci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania w kołach i sekcjach naukowych:

 • Sekcja Gospodarki Wodno-Ściekowej
 • Geodezyjne Koło Naukowe ,,Equator”
 • Studenckie Koło Naukowe Chłodnictwa
 • Studenckie Koło Naukowe Eksploatacji i Zarządzania w Technice Rolniczej
 • Studenckie Koło Naukowe Ekoenergetyków
 • Studenckie Koło Naukowe Food Design
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Spożywczej
 • Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Środowiska
 • Studenckie Koło Naukowe Komputerowego Wspomagania Projektowania – CAD
 • Studenckie Koło Naukowe Zarządzania i Ekonomii
 • Międzywydziałowe Koło Naukowe Ergonomii i BHP

 

 

Montaż: Maciej Niedziółka / DKiWA