Poznaj kierunki studiów na Wydziale Agrobioinżynierii

Badania naukowe na Wydziale Agrobioinżynierii dotyczą takich zagadnień jak ekologia rolnicza, gleboznawstwo, herbologia, bioinżynieria, kształtowanie środowiska czy ekonomia i zarządzanie.

Wydział oferuje kształcenie na kierunkach:


Trwający w Polsce od marca stan epidemii koronawirusa pokazał, które zawody ciągle mają mocną pozycję na rynku pracy. Wśród nich znalazło się rolnictwo. Rolnictwo jako dyscyplina naukowa integruje w sobie wiedzę z szerokiego zakresu, daleko wykraczającego poza jego stereotypowe postrzeganie. Studia na tym kierunku dają wszechstronne wykształcenie w tej dziedzinie: ekologiczna produkcja rolna, energia odnawialna, wykorzystywanie systemów GPS, ochrona środowiska – to tylko niektóre z zagadnień, które obejmuje program kształcenia.

 


Na bazę dydaktyczno-naukową Wydziału składają się sale wykładowe, ćwiczeniowe, laboratoria i pracownie. Laboratoria wyposażone są w specjalistyczną aparaturę badawczą i pomiarową, jak i urządzenia technologiczne.

Na Wydziale Agrobioinżynierii studenci mogą realizować swoje pasje i zainteresowania w kołach naukowych:

 • Studenckim Kole Naukowym Agronomów
 • Studenckim Kole Naukowym Analityków Środowiska
 • Studenckim Kole Naukowym Biogeochemików
 • Studenckim Kole Naukowym Biologii Molekularnej
 • Studenckim Kole Naukowym Biotechnologów Roślin
 • Studenckim Kole Naukowym Ekonomii
 • Studenckim Kole Naukowym Gospodarki Przestrzennej
 • Studenckim Kole Naukowym Leśników
 • Studenckim Kole Naukowym Mikrobiologów ,,Mikrobios”
 • Studenckim Kole Naukowym Towaroznawstwa
 • Studenckim Kole Naukowym Transportu i Spedycji
 • Studenckim Kole Naukowym Turystyczno-Krajoznawczym
 • Międzywydziałowym Kole Naukowym Architektury i Ekologii Krajobrazu