Nowe miejsca wypoczynku dla studentów!

“W takich miejscach rodzą się ciekawe idee, startupy, milionowe pomysły.” – powiedział dr Mariusz Sagan, dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości z Urzędu Miasta Lublin 22 kwietnia 2024 r. podczas otwarcia „koleżeńskich stref zespołowej nauki i wypoczynku” na Wydziale Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Strefy wraz z programem wydarzeń towarzyszących powstały w ramach projektu finansowanego przez Gminę Lublin poprzez program konkursowy pt. Lublin Akademicki.

To już kolejne miejsce wypoczynku na Uniwersytecie dedykowane studentom. Tym razem każde z trzech pięter budynku przy ulicy Skromnej 8 wzbogaciło się o nowe strefy z wygodnymi pufami, kanapami, książkami, grami planszowymi, a także ciekawymi informacjami na tablicach, również w języku angielskim.

rektor w trakcie otwarcia strefyW uroczystym otwarciu uczestniczyły władze Uniwersytetu, Wydziału oraz przedstawiciele Miasta Lublin. JM Rektor prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk w krótkim przemówieniu pogratulował cennej inicjatywy jej organizatorom i wyraził nadzieję, że będzie ona służyć całej społeczności akademickiej.  

Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, prof. dr hab. Waldemar Gustaw – a następnie szczegółowo autorka projektu, dr Izabela Podgórska-Kryszczuk – opowiedzieli zebranym gościom o projekcie, w ramach którego powstały strefy wypoczynku.

studenci na pufach w trakcie otwarcia strefyW jego ramach zaplanowano i stworzono miejsca przyjazne studentom, służące do odpoczynku i grupowej nauki. Co ważne, nie skupiono się tylko na samych miejscach, ale zaproponowano także wydarzenia, które będą w nich mieć miejsce (np. związanych z lubelskim rynkiem pracy, mentoringiem koleżeńskim czy wymianą roślin i książek oraz integrację studentów polskich i zagranicznych).

Projekt „Silent science „Silent science, czyli koleżeńskie strefy zespołowej nauki i wypoczynku” został przygotowany przez dr Izabelę Podgórską-Kryszczuk (Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności) przy wsparciu dr hab. Karoliny Wójciak, prof. UPL – prodziekan ds. studenckich i dydaktyki Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii, we współpracy ze Studentami z Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego.
 rollupy i pufyZapraszamy do korzystania zarówno ze stref jak i programu towarzyszącego!

Inne strefy wypoczynku na Uniwersytecie:
Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii – parter
Wydział Inżynierii Produkcji

fot. Kacper Pofelski & Monika Mańskowska /SAF
Krótki filmik z otwarcia
Zobacz