Ogłoszenie o naborze wniosków o udział w programie Granty Interwencyjne NAWA

Pracownicy Biura Wymiany Akademickiej zapraszają wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą NAWA.

Cel Programu: wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

 

Termin złożenia wniosku: od 1 września do 30 listopada 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa) lub do wyczerpania alokacji.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim i złożyć go wyłącznie w formie elektronicznej, w Systemie teleinformatycznym Agencji.

Wnioskodawca może złożyć maksymalnie 3 wnioski w naborze.

Termin rozpoczęcia i długość Projektu: Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Ogłoszenie wyników Naboru nastąpi do dnia 31 stycznia 2022 roku.

 

Szczegółowe informacje o programie można znaleźć na stronie NAWA oraz podstronie UP.

 

Biuro Wymiany Akademickiej

Biblioteka Główna, pok. 107
tel. 81 445 6015 / 81 445 6236