Miło nam poinformować o zakończeniu wdrożenia części informatycznej projektu: “Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”, którego całkowita wartość wynosi 7 mln zł. Prace obejmowały stworzenie nowoczesnego Otwartego Portalu Edukacyjnego, który składa się z sześciu modułów:

Strony Internetowej – nowoczesnej, responsywnej, posiadającej wszystkie elementy jakie obecnie są cenione przez użytkowników i pozwalają na wygodne korzystanie z witryny

Portalu Intranet – skierowanego do pracowników Uczelni, który usprawni wymianę informacji i organizację pracy

Repozytorium Wiedzy – instytucjonalne, które za cel stawia upowszechnienie dorobku naukowego pracowników uczelni i promowanie badań

Otwartego Portalu Wiedzy – którego głównym założeniem jest gromadzenie i otwarte udostępnianie zasobów nauki, wiedzy i technologii z zakresu działalności naszego Uniwersytetu

Modułu Kariery – to nowoczesna platforma, która usprawni komunikację na linii pracodawcy-absolwenci–studenci naszej Uczelni

Platformy E-learningu – wykorzystywana w nauczaniu zdalnym jako forma uzupełniającą proces kształcenia w Uczelni, została uruchomiona jako pierwsza w ubiegłym roku podczas pierwszej fali pandemii.

Innowacyjny Projekt OPE realizowany był zgodnie z wspólnie wypracowaną koncepcją zespołową pod nadzorem Prorektora ds. rozwoju Uczelni dr hab. Adama Waśko, prof. Uczelni. Wdrożeniem projektu zajmowała się firma Asseco Data Systems S.A., dostarczająca produkty, usługi i rozwiązania informatyczne bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich w oparciu o kilkudziesięcioletnie doświadczenie i profesjonalne zaplecze ekspertów i specjalistów IT.

Więcej informacji: https://up.lublin.pl/blog/nowe-serwisy-internetowe-uczelni/