Otwarty Portal Edukacyjny

Serdecznie witamy Państwa na nowej stronie internetowej Uczelni!

Jest to możliwe dzięki zakończeniu prac wdrożeniowych związanych z realizacją części informatycznej projektu pt: “Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie”. Ta część projektu obejmowała stworzenie nowoczesnego Otwartego Portalu Edukacyjnego, który składa się z sześciu modułów:

 • Strony Internetowej
 • Portalu Intranet
 • Repozytorium Wiedzy
 • Otwartego Portalu Wiedzy
 • Modułu Kariera
 • Platformy E-learningu

Innowacyjny Projekt OPE realizowany był zgodnie z wspólnie wypracowaną koncepcją i pod nadzorem Prorektora ds. rozwoju Uczelni dr hab. Adama Waśko, prof. Uczelni. Realizowały go zespoły pracowników:

Biuro Komunikacji – Strona Internetowa i Portal Intranet,
Biblioteka – Repozytorium Wiedzy i OpenUP Otwarty Portal Wiedzy,
Biuro Karier (obecnie Biuro Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji) – Moduł Kariera,
Uczelniane Centrum Informatyki – Platforma E-learningu
Centrum Nauki – opracowanie i rozliczenie projektu.

Wdrożeniem projektu zajmowała się firma Asseco Data Systems S.A., dostarczająca produkty, usługi i rozwiązania informatyczne bazujące na oprogramowaniu własnym oraz firm trzecich w oparciu o kilkudziesięcioletnie doświadczenie i profesjonalne zaplecze ekspertów i specjalistów IT.

STRONA INTERNETOWA

Nowa strona Internetowa Uczelni jest nowoczesna to znaczy posiada wszystkie elementy jakie obecnie są cenione przez użytkowników i pozwalają na wygodne korzystanie z witryny. Została opracowana wg. zasady „Im prościej, tym lepiej”. Dlatego jest przejrzysta ma mocne i jednolite kolory, jest spójna wizerunkowo i zgodna z Systemem Identyfikacji Wizualnej Uczelni.

Posiada prostą typografię sprzyjającą czytelności całego tekstu. Struktura informacji na stronie odpowiada obszarom tematycznym, a nie strukturze organizacyjnej Uniwersytetu, dzięki czemu poruszanie się po witrynach jest bardziej intuicyjne. W głównym menu zamieszczone się tylko kluczowe podstrony, a reszta podstron znajduje się pod jednym przyciskiem lub w stopce strony. Takie rozwiązanie sprzyja konwersji, czyli oczekiwanemu poruszaniu się użytkownika po stronie.

Kolejnym atutem strony jest jej responsywność. Strona automatycznie dopasowuje się do rozmiaru okna przeglądarki, na której jest wyświetlana. Doskonale widoczna jest na smartfonach czy tabletach.

Strona jest zoptymalizowana, otwiera się w ciągu 5-8 sekund, oczywiście wpływ na szybkość ma m.in. lokalizacja i szybkość serwera, a także rozmiar plików, które znajdują się na stronie. Posiada system wpływający na lepsze pozycjonowanie w wyszukiwarce Google oraz certyfikat SSL zwiększający bezpieczeństwo podczas wymiany danych.

Kolejną zaletą nowej strony Uczelni jest możliwość komunikacji obrazem, co sprawia że strona jest ciekawsza i dynamiczna. W głównej witrynie znajdują się okna prezentujące filmy i animacje. Nasze nowe propozycje dotyczą projektu: „Eco, Vege, Fit, Animals” oraz „Projekt Absolwent”, a także animacje graficzne nowych kierunków studiów.

Dla wzmocnienia komunikacji z kandydatami na studia serwis Rekrutacji, po starcie rekrutacji na studia zostanie uruchomiona możliwość rozmowy w czasie rzeczywistym czyli popularny Chatbot.

Na górze strony znajduje się podstawowa belka menu podzielona na obszary: UNIWERSYTET | WYDZIAŁY | NAUKA | EDUKACJA | WSPÓŁPRACA | USŁUGI | REKRUTACJA

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

Ta belka menu podczas przewijania strony zawsze pozostaje przyczepiona do góry ekranu

W prawym górnym  rogu znajduje się  kwadrat złożony z 9 kropek oraz słowo “menu”:

Po kliknięciu w ten element rozwija się obszerniejsze menu z głównymi podstronami witryny:

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

Ponowne kliknięcie na słowo “menu” powoduje zamknięcie elementu.

W poruszaniu się po stronie internetowej pomoże wyszukiwarka, której możemy używać poprzez użycie lupki znajdującej się po prawej stronie belki menu:

Po kliknięciu w lupkę otworzy się okno, w którym wpisujemy wyszukiwaną frazę:

Aktualności (wpisy) wyświetlają się w tzw. slajderze aktualności. Nawigacja po nim odbywa się za pomocą przycisku “następna >” oraz “< poprzednia” lub przesuwając slajder w prawo/lewo przytrzymując prawy przycisk myszy.

Drugi poziom menu

Niektóre strony posiadają tzw. drugi poziom menu znajdujący się pod górną belką menu, np.

(kliknij na obrazek, aby powiększyć)

Witryny wydziałowe

Informacje dotyczące toku studiów, takie jak wzory podań, plany studiów, rozkłady zajęć itp. na każdym wydziale znajdują się w zakładce “Kształcenie“. W zakładce “Dziekanat” znajdują się tylko informacje kontaktowe. 

INTRANET

Wraz z uruchomieniem nowej strony internetowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  zostaje przekazany do Państwa dyspozycji Portal Intranetowy.

Portal ten został stworzony z myślą o ułatwieniu komunikacji pomiędzy Pracownikami Uczelni, a także jako miejsce, gdzie będą zamieszczane bieżące informacje dotyczące spraw pracowniczych oraz funkcjonowania Uniwersytetu. Znajdą tu Państwo także m.in.: druki oraz wzory dokumentów funkcjonujących na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, aktualną strukturę organizacyjną Uczelni, bazę publikacji pracowników Uniwersytetu.

Dostęp do portalu będzie możliwy tylko dla osób posiadających służbowe konto mailowe UP w Lublinie ().

W dniu 18.04.2021 r. do każdego Pracownika posiadającego służbowe konto mailowe zostanie wysłany link aktywacyjny do Portalu Intranet.

Więcej informacji na temat funkcjonalności Portalu będzie dostępne po zalogowaniu do Intranetu w dniu 18.04.2021 r. na tablicy głównej użytkownika oraz w zakładce AKTUALNOŚCI.

Mamy nadzieję, że z przyjemnością będą korzystali Państwo z możliwości, jakie oferuje Portal Intranet.

Osoba do kontaktu w przypadku problemów z aktywacją konta lub zalogowaniem – Dagmara Sadowska e-mail: , tel. 502-713-926

OpenUp – Otwarty Portal Wiedzy

Udostępniamy dla Państwa platformę OpenUp – Otwarty Portal Wiedzy, który jest Systemem Informacji Naukowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Głównym założeniem nowej platformy jest gromadzenie i otwarte udostępnianie zasobów nauki, wiedzy i technologii z zakresu działalności naszego uniwersytetu. System będzie umożliwiał prezentowanie i promowanie osiągnięć naukowych, wyszukiwanie specjalistów, naukowców oraz osób związanych z Uczelnią oraz zapoznanie się z ich dorobkiem naukowym. Mamy nadzieję, że będzie łączył osiągnięcia pracowników UP z potrzebami biznesu.

Tę część całego systemu wraz z pracownikami firmy zewnętrznej ze strony uczelni tworzyli pracownicy Oddziału Informacji Naukowej, Biblioteki Głównej UP w Lublinie.

Główne moduły platformy stanowią: Baza Ludzie, Baza Publikacji oraz Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Większość treści zawartych w modułach będzie w otwartym dostępie. Pracownicy Uczelni otrzymają dodatkowo możliwość logowania i poprzez sieć Intranet uzupełniania danych widocznych w dostępie powszechnym.

Moduł Baza Ludzie ma na celu gromadzenie informacji o działalności środowiska akademickiego Uniwersytetu (pracownikach, publikacjach, doktoratach, patentach, aktywnościach, osiągnięciach, projektach, slotach) oraz wizualizację graficzną sieci współpracy. Funkcjonalność ma umożliwić stworzenie profilu Pracownika, Jednostki, Uczelni, Dyscypliny oraz możliwość dokonania oceny dorobku naukowego. Moduł będzie także umożliwiał  wyszukiwanie osób wg. cech formalnych oraz charakterystyki dziedzinowej stwarzając narzędzie do nawiązywania nowych form współpracy.

Moduł Baza Publikacje gromadzi informacje o dorobku naukowym pracowników uczelni, pozwala na przeglądanie publikacji przy wykorzystaniu zaproponowanych filtrów (min. punktacja, dyscyplina, jednostka). Moduł umożliwia generowanie raportów dotyczących dorobku naukowego pracownika, jednostki, wydziałów, slotów. System pozwala na wyeksportowanie raportów do różnych formatów. System pozwala na pobieranie danych z baz danych Scopus i Google Scholar dla pracownika oraz Scopus, Web of Science i Crossref dla publikacji.

Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie to repozytorium instytucjonalne, które za cel stawia sobie upowszechnienie dorobku naukowego pracowników uczelni i promowanie badań naukowych prowadzonych na UP w Lublinie. Jest to narzędzie, które pozwoli na nowoczesną komunikację w świecie nauki, zapewnieni otwarty dostęp do publikacji naukowych, stworzy możliwość upowszechniania i pomnażania osiągnięć Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego, a także rozwoju wielu dziedzin nauki i środowiska akademickiego. W Repozytorium w formie cyfrowej będą gromadzone, przechowywane i udostępniane materiały o charakterze naukowym: monografie lub ich rozdziały, artykuły naukowe, dane badawcze,  a także inne materiały naukowe, dydaktyczne i konferencyjne.

Pełne funkcjonalności Repozytorium Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie zostaną udostępnione wkrótce.

MODUŁ KARIERA

to nowoczesna platforma łącząca studentów, absolwentów i pracodawców

W skład modułu  wchodzi strona internetowa: https://bk.up.lublin.pl/  oraz PORTAL KARIERA, którego użytkownikami są:

 • studenci i absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,
 • pracodawcy,
 • absolwenci innych uczelni.

Na stronie internetowej znajdziemy między innymi aktualne oferty pracy i staży w kraju i zagranicą, oferty praktyk i wolontariatu, informacje o certyfikowanych szkoleniach i warsztatach, relacje z wydarzeń i  najnowsze aktualności dotyczące rozwoju zawodowego i sytuacji na rynku pracy. Student dowie się o  bieżących konkursach, projektach stażowych i edukacyjnych dedykowanych dla kierunków studiów w  Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Każdy użytkownik ma możliwość założenia na PORTALU KARIERA swojego konta, dzięki temu może skorzystać z bezpłatnego generatora CV, przygotować swój zawodowy profil na podstawie posiadanego doświadczenia, kompetencji, zainteresowań i preferowanych lokalizacji.

Portal składa się z następujących elementów:

 • badanie kompetencji,
 • oferty pracy,
 • baza rozwoju,
 • ankiety,
 • szkolenia,

W celu stworzenia zawodowego profilu użytkownik, czyli student i absolwent  może skorzystać ze  zintegrowanego systemu badania kompetencji. Badanie składa się z trzech etapów: zalogowania na konto, badania (Test) i rozmowy z doradcą zawodowym w Biurze Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji. Ponadto  student może otrzymać indywidualne wsparcie doradcy zawodowego po umówieniu się na  spotkanie. Może również zbadać kolejne kompetencje, już indywidualnie podpinane do konta przez doradcę zawodowego, zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami studenta lub absolwenta. Test wykonywany jest za pomocą profesjonalnego Narzędzia do Badania Kompetencji. Dodatkowo oferujemy studentowi pogłębienie wiedzy o sobie za pomocą Testu Talentów dołączonego  na jego indywidualnym koncie.

Rejestracja konta w PORTALU KARIERY umożliwi pracodawcom:

 • monitorowanie procesu aplikowania kandydatów,
 • generowanie dedykowanych raportów i zestawień dotyczących kandydatów aplikujących,
 • planowanie spotkań i komunikowanie się z kandydatami za pomocą predefiniowanych wiadomości i powiadomień,
 • wstępną preselekcję kandydatów w oparciu o dane zgromadzone za pośrednictwem formularza rekrutacyjnego,
 • porównanie kompetencji oczekiwanych i posiadanych przez kandydata,
 • współpracę z doradcami zawodowymi Uczelni, w tym możliwość skorzystania z udziału w targach pracy, dniach kariery, panelach dyskusyjnych  oraz szkoleniach.

Pracodawcy mają możliwość zamieszczenia swojej wizytówki oraz oferty pracy. Oferty te dostępne są na stronie głównej MODUŁU KARIERA, a także na indywidualnych kontach użytkowników, którzy samodzielnie aplikują na ofertę pracy. Student ma stały dostęp do swojego konta, podgląd procesu rekrutacji, jak również możliwość edycji danych w swoim CV. Dzięki samodzielnej rejestracji użytkowników usprawniony jest proces rekrutacji po obu stronach, tak aby Uczelnia mogła dotrzeć do zawodowych potrzeb i oczekiwań studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w  Lublinie.

Zapraszamy do odwiedzania strony: https://bk.up.lublin.pl/, korzystania z PORTALU KARIERY oraz do kontaktu z doradcami zawodowymi Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju Kompetencji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.