Nowe kierunki studiów I stopnia w ofercie

W tegorocznej rekrutacji Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie proponuje trzy nowe kierunki studiów:

– analityka środowiskowa i przemysłowa (Wydział Agrobioinżynierii)

Analityka środowiskowa i przemysłowa to kierunek studiów inżynierskich adresowany do osób zainteresowanych naukami rolniczymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno-technicznymi. Absolwent studiów jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą kompetentnym do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z obszaru zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu oraz efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko.

Kierunek jest realizowany we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach.

 

–  ekologia miasta (Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu)

Ekologia miasta to interdyscyplinarny i nowatorski kierunek studiów, który zapewnia uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju miasta. Łączy wiedzę z planowania i projektowania urbanistycznego, biologii organizmów zamieszkujących obszary miejskie, ludzkie problemy społeczne w miastach, różnorodność usług ekosystemowych, inteligentny wzrost, progresywne planowanie, proekologiczną ochronę przed szkodliwymi organizmami w przestrzeni otwartej i zamkniętej, racjonalne gospodarowanie wodą i odpadami oraz projektowanie.
Absolwent kierunku ma całościowe, holistyczne spojrzenie na miasto jako system ekologiczny, w którym rozwiązania przestrzenne i urbanistyczne oraz społeczno-gospodarcze powinny harmonizować ze wszystkimi elementami przyrody.

 

– technologia biosurowców i biomateriałów (Wydział Agrobioinżynierii)

Kierunek technologia biosurowców i biomateriałów ma charakter interdyscyplinarny i łączy w sobie zagadnienia z różnych dziedzin nauk przyrodniczych. Absolwent zdobywa specjalistyczną wiedzę i umiejętności praktyczne związane z technologiami pozyskiwania, przetwarzania i sposobami oceny jakości biosurowców pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mikrobiologicznego m.in. z uwzględnieniem biomateriałów dla medycyny, biosurowców spożywczych, farmaceutycznych, kosmetycznych, energetycznych, przemysłu nawozowego, drzewnego, lekkiego oraz olejarskiego.
Kandydaci na studia otrzymują możliwość zdobycia kompetencji o unikalnym charakterze, niezwykle cenionych przez pracodawców z różnych dziedzin gospodarki w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i handlu biosurowcami oraz biomateriałami.

 

________________________________________________

  • Rekrutacja na studia rozpoczyna się 10 maja 2021 r. i prowadzona jest wyłącznie przez internet.
  • Do 11 lipca 2021 r. Kandydat powinien zarejestrować się w systemie IRK i uzupełnić dane, wgrać zdjęcia, wpisać wyniki z matury oraz wnieść opłatę rekrutacyjną na indywidualnie wygenerowane konto. Opłata za jeden kierunek studiów wynosi 85 zł.
  • 13 lipca zostanie podany komunikat o kandydatach zakwalifikowanych na studia.
  • W dniach 14-15-16 lipca 2021 r. (środa, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 17.00) – będzie odbywało się składanie dokumentów na studia. Szczegółowe informacje w tej sprawie Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK.

 

W przypadku pytań dotyczących rekrutacji, a także nowych kierunków w ofercie edukacyjnej, prosimy o kontakt z Biurem Rekrutacji i Promocji Kształcenia.