Miło nam poinformować, że Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie otrzymała wyróżnienie na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Konkursie PRODOK 2021. Organizatorem konkursu jest Krajowa Reprezentacja Doktorantów. Został on objęty patronatem oraz wsparciem merytorycznym przez: Ministerstwo Edukacji i Nauki, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich oraz inne jednostki naukowe.

Celem konkursu było wyłonienie podmiotów prowadzących szkołę doktorską lub studia doktoranckie w Polsce, umożliwiających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów i promocję dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców.

Na podium stanęły: Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Śląska i Uniwersytet Szczeciński. Wyróżnienia trafiły do: Politechniki Wrocławskiej oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nagrodę specjalną w kategorii Wyróżnienie otrzymała Szkoła Doktorska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Podczas uroczystej Gali zorganizowanej 20.listopada 2021 r. w Uniwersytecie Warszawskim, nagrodę odebrali: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. uczelni oraz Dyrektor Szkoły Doktorskiej: prof. dr hab. Katarzyna Ognik.

Serdecznie Gratulujemy!

Sukces mgr inż. Julii Wójcik-Madej
Zobacz
forumakademickie. pl z dn. 22.11.2021 r.
Zobacz
Perspektywy
Zobacz