Niezmiernie miło nam poinformować, że mgr inż. Julia Wójcik-Madej, doktorantka I roku kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie została laureatką konkursu “Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca (SMNS)” realizowanego w ramach projektu uzyskanego przez Krajową Reprezentację Doktorantów przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”. Nagrodą w konkursie było uczestnictwo w dniach 3-6 marca 2022r. w 12 szkoleniach tematycznych zorganizowanych w Zakopanem.

Mgr inż. Julia Wójcik-Madej realizuje rozprawę doktorską w dyscyplinie naukowej Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów

Szczegółowy zakres szkoleń obejmował:

  • Prawa i obowiązki doktorantów w tym indywidualny plan badawczy i ocena śródokresowa;
  • Młodzi naukowcy i finanse oraz jak zwiększyć swoje szanse aplikując o grant badawczy?;
  • Prawo autorskie a rozprawa doktorska;
  • Zarządzanie dorobkiem naukowym i danymi badawczymi oraz praca z literaturą w bazach danych;
  • Etykieta zawodowa i protokół dyplomatyczny w praktyce oraz wizerunek profesjonalnego mówcy;
  • Samorządność doktorancka.

W ramach zrealizowanych szkoleń Doktorantka uzyskała kompetencje do przeprowadzenia spotkania informacyjnego w formie webinarium skierowanego do doktorantów Szkoły Doktorskiej UP Lublin, doktorantów III stopnia kształcenia oraz studentów zainteresowanych aplikowaniem do Szkoły Doktorskiej.

Webinarium odbędzie się 21 marca w godzinach 16-18. Uczestnicy webinarium otrzymają stosowny certyfikat.

 Chęć uczestnictwa w webinarium proszę zgłaszać drogą e-mail na adres  celem rejestracji oraz otrzymania linku do spotkania.

Zapraszamy!