W związku z realizacją projektu „Ochrona czynna aldrowandy pęcherzykowatej (Aldrovanda vesiculosa) na terenie Lubelszczyzny”, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza nabór wolontariuszy do pracy w projekcie.

Do podstawowych zadań wolontariuszy należeć będzie:

1. W Instytucie Produkcji Ogrodniczej, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, pod opieką dr hab. Barbary Marcinek i dr inż. Marzeny Parzymies:

 • przygotowywanie pożywek do mikrorozmnażania roślin
 • pasażowanie roślin
 • prowadzenie obserwacji i pomiarów materiału roślinnego
 • ogólne prace laboratoryjne

Prace prowadzone będą w Laboratorium Kultur Tkankowych, CIW, ul. Głęboka 28, 20-612 Lublin

2. W Katedrze Hydrologii i Ochrony Ekosystemów, Wydział Biologii Środowiskowej, pod opieką dr hab. Magdaleny Pogorzelec:

 •  pomoc w badaniach terenowych związanych z monitoringiem siedliskowym i monitoringiem populacji (zdjęcia fitosocjologiczne, spisy roślinności, analizy laboratoryjne wody),

Prace prowadzone będą w laboratorium Katedry, ul. Dobrzańskiego 37, Lublin oraz w terenie, głównie w Poleskim Parku Narodowym i Sobiborskim Parku Krajobrazowym.

3. w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, pod opieką dr Barbary Banach-Albińskiej:

 •  pomoc w badaniach terenowych (monitoring populacji) oraz przy adaptacji i reintrodukcji roślin na stanowiska naturalne.

Prace prowadzone będą w Katedrze Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa, ul. Akademicka 15, w CIW ul. Głęboka 28 oraz w terenie, w Poleskim Parku Narodowym i Sobiborskim Parku Krajobrazowym,

Dodatkowe informacje dostępne są u osób odpowiedzialnych za zadania prowadzone w projekcie w poszczególnych jednostkach.

Czas trwania wolontariatu: do 30 września 2022 r.

Oferujemy:

 • umowa wolontariatu
 • przeszkolenie i przygotowanie do pracy
 • zdobycie doświadczenia i praktyki
 • uczenie odpowiedzialnego podejścia do podjętych obowiązków
 • przyjazną i życzliwą atmosferę oraz dogodne godziny
 • możliwość rozwoju i samorealizacji                                                            

Wymagania od kandydatów na wolontariuszy:

 • chęć pracy i zdobywania nowego doświadczenia
 • sumienność przy wykonywaniu powierzonych obowiązków
 • statut studenta UP Lublin przynajmniej na kolejne 6 m-cy
 • umiejętność pracy w zespole

Pierwszeństwo mają osoby z doświadczeniem w prowadzonych pracach, w szczególności wolontariusze biorący udział w projekcie w latach poprzednich.

Wymagane dokumenty i zaświadczenia:

 • formularz zgłoszeniowy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty należy składać drogą elektroniczną na adres: marzena., z tytułem Wolontariat, w terminie do 11 marca 2022 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z kierownikiem projektu: dr inż. Marzena Parzymies, lub osobami podanymi przy poszczególnych zadaniach.

Do pobrania:

Formularz (.docx / 24kB)
Zobacz
Oświadczenie RODO (.docx / 60kB)
Zobacz