Ogłoszenie o naborze wniosków o finansowanie mobilności zagranicznych doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej UPL w ramach strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dalej: „UPL”) na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

Nabór nr DOKTORANCI WYJAZDY/1/2024

Szkoła Doktorska w imieniu Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą ogłasza nabór wniosków o finansowanie następujących mobilności zagranicznych doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej UPL  w ramach Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”:

  1. Długość pobytu zagranicznego zaplanowana we wniosku o finansowanie mobilności może wynieść od 30 do 92 dni.
  2. Całkowity czas trwania mobilności może być dłuższy niż wskazany we wniosku, ale finansowanie w ramach Strategii Rozwoju UPL jest przyznawane maksymalnie na okres wymieniony w ust. 1.

Termin składania wniosków: 5 lipca 2024 r.

Łączny dostępny budżet na rok 2024 dla pracowników naukowych: 474 100,00 zł

  Liczba osób (31.12.2023) Dostępne środki
Doktoranci 81 55 900,00 zł
Nauczyciele akademiccy 687 474 100,00 zł
ŁĄCZNIE: 768 530 000,00 zł

Wzór wniosku oraz szczegółowe zasady dotyczące przygotowania i składania wniosków oraz udzielania finansowania zawarte są w dokumencie pt. Zasady finansowania mobilności zagranicznych w ramach Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dalej: „UPL”) na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Zasady finansowania mobilności zagranicznych w ramach Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dalej: „UPL”) na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (.pdf)
Zobacz
Zasady finansowania mobilności zagranicznych w ramach Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (dalej: „UPL”) na potrzeby przygotowania do udziału w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza (wersja edytowalna .docx)
Zobacz