Nabór wniosków o ERC Starting Grant

W terminie do 25 października 2022 r. można składać wnioski do kolejnej edycji konkursu ERC Starting Grant (ERC StG) w ramach programu Horyzont Europa.

 

O grant mogą ubiegać się naukowcy, którzy posiadają od 2 do 7 lat doświadczenia po uzyskaniu stopnia doktora. Pożądane jest autorstwo przynajmniej jednej publikacji bez udziału promotora. ERC StG Pozwala stworzyć pierwszy niezależny zespół lub program badawczy i osiągnąć samodzielność naukową. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Jedynym kryterium oceny w procesie przyznawania grantu jest doskonałość naukowa odnosząca się zarówno do zgłoszonego projektu jak i dorobku naukowego głównego badacza – Principal Investigator (PI).

 

Projekt realizowany jest w wybranej przez głównego badacza jednostce goszczącej (może to być instytucja macierzysta) w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym z programem Horyzont Europa i może trwać do 5 lat. Budżet projektu wynosi do 1,5 mln euro i może zostać zwiększony o 1 mln euro, w przypadku:

  • przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego;
  • zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości;
  • konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej;
  • wystąpienia innych poważnych kosztów eksperymentalnych i terenowych.

 

Więcej szczegółowych informacji nt. konkursu znajdą Państwo na stronie European Research Council.

 

Osoby zainteresowane wnioskowaniem w konkursie mogą skorzystać ze wsparcia sieci mentorów, utworzonej przez ECR, w skład której wchodzą naukowcy wcześniej zasiadający w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC. Oferta ta jest dostępna dla osób, które realizują projekt dofinansowany przez NCN, NCBR, FNP, bądź NAWA. Więcej informacji na ten temat dostępnych jest TUTAJ.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z Biurem Projektów Międzynarodowych (bpm@up.lublin.pl).