ERC Mentoring Initiative – wsparcie dla naukowców zainteresowanych wnioskowaniem o grant ERC

Biuro Projektów Międzynarodowych zachęca naukowców zainteresowanych wnioskowaniem o grant ERC do skorzystania ze wsparcia mentoringowego proponowanego przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych. Rada utworzyła i udostępniła państwom członkowskim bazę mentorów, w skład której weszli naukowcy wcześniej zasiadający w panelach oceniających ERC oraz laureaci grantów ERC.
Oferta ta jest dostępna dla osób, które:

  • planują złożenie wniosku do ERC w najbliższym konkursie;
  • spełniają wymogi ERC aplikowania o jeden z grantów (Starting, Consolidator lub Advanced);
  • oraz realizują projekt dofinansowany przez NCN, NCBR, FNP, bądź NAWA.

 

Inicjatywa ma na celu zwiększenia uczestnictwa w grantach ERC instytucji z krajów, które osiągają mniejsze sukcesy w staraniu się o granty z programów ramowych (w tym z Polski).

 

Zainteresowani naukowcy proszeni są o zgłoszenie do Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR poprzez wypełnienie formularza wskazując realizowany grant. KPK po zweryfikowaniu informacji będzie wskazywać mentorów z bazy udostępnionej przez ERC i inicjować kontakt pomiędzy aplikującym a mentorem. Nabór wniosków ma charakter ciągły.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie inicjatywy.

 

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektów Międzynarodowych ().