Nabór na wyjazdy STA i STT pracowników UP w Lublinie

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że trwa nabór ciągły na wyjazdy pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe “Mobilność Edukacyjna” w roku akademickim 2020-21 (wrzesień) oraz 2021-22 (tylko wyjazdy w październiku i listopadzie 2021).

 

WAŻNE! Obecny nabór prowadzony jest również na wyjazdy STA i STT, które planują Państwo faktycznie zrealizować w pierwszych miesiącach roku akad. 2021-22 (w październiku i listopadzie 2021).

Nabór na te mobilności prowadzony jest wg zasad zatwierdzonych w roku akad. 2020-21.

 

Nabór na mobilności, które zaplanują Państwo do zrealizowania w kolejnych miesiącach roku akad. 2021-22 ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.

 

Pracownicy, którzy realizowali już mobilność w roku akad. 2020-21, a chcieliby zgłosić swój wyjazd w obecnie prowadzonym naborze proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Wymiany Akademickiej.

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy:

  1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów (STA) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni.
    Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni roboczych pobytu.
  2. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, job shadowing itp. Pracownik powinien zrealizować minimum 16 godzin szkolenia w ciągu 5 dni roboczych pobytu.

 

Ze względu na wyjątkową sytuację na świecie, Erasmus+ wprowadził nowe rozwiązania w celu ułatwienia odbywania mobilności. Mobilności mogą odbywać się również na zasadach blended mobility stylu mieszanego polegającego na połączeniu wyjazdu z nauczaniem lub szkoleniem on-line (w tym przypadku Pracownik otrzymuje dofinansowanie na dni robocze, w których faktycznie przebywał w uczelni/ instytucji zagranicznej, minimalny wymagany pobyt to 2 dni.)

 

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze Uczelni zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Warto pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), natomiast przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy jest opcjonalne.
Wykaz uczelni partnerskich mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej TUTAJ.

 

WAŻNE! W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych zalecane jest ubieganie się w pierwszej kolejności o wyjazdy dydaktyczne. Istnieje także możliwość połączenia wyjazdu dydaktycznego (STA) ze szkoleniowym (STT) – w tym przypadku wyjazd dydaktyczny jest nadrzędny i należy złożyć komplet dokumentów wyjazdowych dot. właśnie wyjazdu dydaktycznego (STA).

 

Pobyt pracownika w zagranicznej uczelni/ instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 do 5 dni roboczych. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu nawet do 2 miesięcy, jednakże wówczas finansowanie ze środków Programu Erasmus+ będzie możliwe jedynie na okres 7 dni (wsparcie indywidualne + podróż = 5 dni pobytu + 2 dni podróży).

 

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzymuje dofinansowanie wyjazdu, które składa się z:

  1. wsparcia indywidualnego (7 dni = 5 dni pobytu + 2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia.
  2. kwoty ryczałtowej na koszty podróży (liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ).

 

Listę krajów, do których możliwe są mobilności wraz ze stawkami znajdą Państwo TUTAJ w zakładce Wysokość stypendium STA/ STT.

 

Pierwszeństwo na wyjazdy, będą mieli Pracownicy, wyjeżdżający po raz pierwszy (licząc również wyjazdy z roku akad. 2020-21).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji, realizacji i finansowania wyjazdów wraz ze wzorami dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach wyjazdy dydaktyczne STA lub wyjazdy szkoleniowe STT.

 

Zapraszamy wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd osobiście lub za pośrednictwem poczty.  

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach, przed uzyskaniem na nich potrzebnych podpisów i pieczątek zachęcamy do przesłania ich do weryfikacji na adres email .

 

WAŻNE! Dokumenty przyjmowane będą jedynie na aktualnych wzorach.

 

Dokumenty należy złożyć w Biurze Wymiany Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 80).


mgr inż. Anna Dębska

email:

tel. 81 445 65 80