Nabór na wyjazdy STA i STT pracowników UP w Lublinie

Szanowni Państwo,

 

Informujemy o  naborze na wyjazdy STA i STT pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe „Mobilność Edukacyjna” w semestrze letnim roku akademickiego 2021-22. Nabór potrwa do 27 stycznia 2022 roku, a po tym terminie będzie prowadzony w trybie ciągłym.

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy:

  1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów(STA)na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni.
    Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni roboczych pobytu.
  2. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych(STT)– doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, job shadowing

Pracownik powinien zrealizować minimum 16 godzin szkolenia w ciągu 5 dni roboczych pobytu.

 

Ze względu na wyjątkową sytuację na świecie, Erasmus+ wprowadził nowe rozwiązania w celu ułatwienia odbywania mobilności. Mobilności mogą odbywać się również na zasadach blended mobility – stylu mieszanego polegającego na połączeniu wyjazdu z nauczaniem lub szkoleniem on-line (w tym przypadku Pracownik otrzymuje dofinansowanie na dni robocze, w których faktycznie przebywał w uczelni/ instytucji zagranicznej, minimalny wymagany pobyt to 2 dni.)

 

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze Uczelni zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Warto pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), natomiast przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy jest opcjonalne.
Wykaz uczelni partnerskich mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej TUTAJ.

 

WAŻNE! W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych zalecane jest ubieganie się w pierwszej kolejności o wyjazdy dydaktyczne. Istnieje także możliwość połączenia wyjazdu dydaktycznego (STA) ze szkoleniowym (STT) – w tym przypadku wyjazd dydaktyczny jest nadrzędny i należy złożyć komplet dokumentów wyjazdowych dot. właśnie wyjazdu dydaktycznego (STA).

 

Pobyt pracownika w zagranicznej uczelni/ instytucji lub przedsiębiorstwie w innym kraju programu może trwać od 2 do 5 dni roboczych. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu nawet do 2 miesięcy, jednakże wówczas finansowanie ze środków Programu Erasmus+ będzie możliwe jedynie na okres 7 dni (wsparcie indywidualne + podróż = 5 dni pobytu + 2 dni podróży).

 

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzymuje dofinansowanie wyjazdu, które składa się z:

  1. wsparcia indywidualnego(7 dni = 5 dni pobytu + 2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia.
  2. kwoty ryczałtowej na koszty podróży(liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ).

 

UWAGA!

Kwota ryczałtowa na koszty podróży może zostać zwiększona w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg, łódź lub wspólne korzystanie z samochodu. Warunkiem otrzymania zwiększonej kwoty kosztów podróży będzie złożenie oświadczenia (wg. wzoru BWA) i okazanie do wglądu dowodów podróży „green travel”.

 

Listę krajów, do których możliwe są mobilności wraz ze stawkami znajdą Państwo TUTAJ w zakładce Wysokość stypendium STA/ STT.

 

Pierwszeństwo na wyjazdy, będą mieli Pracownicy, wyjeżdżający po raz pierwszy.

 

Szczegółowe informacje wraz ze wzorami dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach wyjazdy dydaktyczne STA lub wyjazdy szkoleniowe STT.

 

Zapraszamy wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd osobiście lub za pośrednictwem poczty.  

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach, przed uzyskaniem na nich potrzebnych podpisów i pieczątek zachęcamy do przesłania ich do weryfikacji na adres email .

 

WAŻNE! Dokumenty przyjmowane będą jedynie na aktualnych wzorach.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Wymiany Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 73).

 

 

 

Biuro Wymiany Akademickiej

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

mgr Izabela Wolska

email: 

tel. 81 445 65 73