Nabór ciągły na wyjazdy STA i STT Pracowników UP w Lublinie w roku akad. 2022-23

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że trwa nabór ciągły na wyjazdy dydaktyczne STA i szkoleniowe STT pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe „Mobilność Edukacyjna” w roku akademickim 2022-23 (tylko wyjazdy zaplanowane w październiku i listopadzie 2022).

Nabór na te mobilności prowadzony jest wg zasad zatwierdzonych w roku akad. 2021-22.

Nabór na mobilności, które zaplanują Państwo do zrealizowania w kolejnych miesiącach roku akad. 2022-23 ogłoszony zostanie w późniejszym terminie.

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy:

  1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów(STA) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni. Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni roboczych pobytu.
  2. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych(STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, job shadowing itp. Pracownik powinien zrealizować minimum 16 godzin szkolenia w ciągu 5 dni roboczych pobytu.

 

Ze względu na wyjątkową sytuację na świecie, Erasmus+ wprowadził nowe rozwiązania w celu ułatwienia odbywania mobilności. Mobilności mogą odbywać się również na zasadach blended mobility stylu mieszanego polegającego na połączeniu wyjazdu z nauczaniem lub szkoleniem on-line (w tym przypadku Pracownik otrzymuje dofinansowanie tylko na dni robocze, w których faktycznie przebywał w uczelni/ instytucji zagranicznej, minimalny wymagany pobyt to 2 dni.)

 

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze Uczelni zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Warto pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), natomiast przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy jest opcjonalne.
Wykaz uczelni partnerskich mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej TUTAJ.

 

WAŻNE! W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych zalecane jest ubieganie się w pierwszej kolejności o wyjazdy dydaktyczne. Istnieje także możliwość połączenia wyjazdu dydaktycznego (STA) ze szkoleniowym (STT) – w tym przypadku wyjazd dydaktyczny jest nadrzędny i należy złożyć komplet dokumentów wyjazdowych dot. właśnie wyjazdu dydaktycznego (STA).

 

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzymuje dofinansowanie wyjazdu, które składa się z:

  1. wsparcia indywidualnego (7 dni = 5 dni pobytu + 2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia.
  2. kwoty ryczałtowej na koszty podróży (liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ).

 

Listę krajów, do których możliwe są mobilności wraz ze stawkami znajdą Państwo TUTAJ w zakładce Wysokość stypendium STA/ STT.

 

WAŻNE! Pracownicy, którzy realizowali już mobilność w roku akad. 2021-22, a chcieliby zgłosić swój wyjazd w obecnie prowadzonym naborze proszeni są o wcześniejszy kontakt z Biurem Mobilności Akademickiej (tel. 81 445 65 80). Ilość mobilności szkoleniowych STT nie może przekraczać 2 w ramach jednego projektu.

 

W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe środki z programu Erasmus+ na pokrycie dodatkowych kosztów z tym związanych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Mobilności Akademickiej (Anna Dębska, 81 445 65 80).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji, realizacji i finansowania wyjazdów wraz ze wzorami dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach wyjazdy dydaktyczne STA lub wyjazdy szkoleniowe STT.

 

Zapraszamy wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd osobiście lub za pośrednictwem poczty.  

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach, przed uzyskaniem na nich potrzebnych podpisów i pieczątek zachęcamy do przesłania ich do weryfikacji na adres email .

 

WAŻNE! Dokumenty przyjmowane będą jedynie na aktualnych wzorach.

Kompletne dokumenty muszą być złożone w biurze nie później niż 14 dni przed planowanym terminem mobilności.

Dokumenty należy złożyć w Biurze Mobilności Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 80).


Biuro Mobilności Akademickiej

mgr inż. Anna Dębska

email:

tel. 81 445 65 80