mgr inż. Agata Michalska 
Promotor: prof. dr hab. Michał Świeca
Dyscyplina: technologia żywności i żywienia

 Tytuł projektu:

„Grzybowe substancje bioaktywne o ukierunkowanym potencjale prozdrowotnym – rola interakcji, biodostępności i bioprzyswajalność jako czynników kreujących funkcjonalność mikrokapsułkowanych dodatków funkcjonalnych w modelu in vitro i in vivo

Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Nauki  z programu „OPUS-23”

Cel projektu:

Projekt zakłada przebadanie dziko rosnących grzybów pod kątem ich właściwości prozdrowotnych, w tym aktywności przeciwzapalnej, przeciwnowotworowej oraz antycukrzycowej. Badania te pozwolą na stworzenie bazy wiedzy na temat składu i bioaktywności grzybów niepoznanych do tej pory, która potencjalnie posłuży do ich oceny jako składników tzw. novel food. Zakład się przeprowadzanie wieloaspektowych badań obejmujących biodostępność poszczególnych składników aktywnych oraz rolę ich wzajemnych interakcji w kreowaniu bioaktywności. Kompilacja wyników z pierwszych etapów projektu  ma na celu selekcje składników aktywnych oraz opracowanie technologii mikrokapsułek o pożądanych cechach technologicznych, wysokiej jakości konsumenckiej oraz zaprojektowanych właściwościach prozdrowotnych. Finalnie, funkcjonalność dodatku zostanie oceniona w badaniach in vivo, co w założeniu pozwoli na opracowanie nowych grup żywności  funkcjonalnej, którą będzie charakteryzować nie tylko wysoka wartość odżywcza a także działanie prewencyjny wobec chorób cywilizacyjnych.