Niezmiernie miło nam poinformować, że mgr Angelika Tkaczyk-Wlizło, asystent w Zakładzie Genetyki Ogólnej i Molekularnej oraz doktorantka Szkoły Doktorskiej lek. wet. Jowita Zwolska otrzymały finansowanie w ramach konkursu PRELUDIUM organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Mgr Angelika Tkaczyk-Wlizło będzie realizować projekt pn. Zmiany w mitochondrialnym DNA w nowotworach złośliwych śledziony u psów – ocena ich roli i wartości diagnostycznej. Kwota finansowania wynosi 140 000 zł. Opiekunem projekty jest Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki prof. dr hab. Brygida Ślaska.

Lek wet. Jowita Zwolska na realizację projektu pn. Badania nad wpływem leków z grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny (ACEI) na grubość warstw naczyniówki oraz siatkówki oraz na funkcjonowanie siatkówki u psów przy użyciu optycznej koherentnej tomografii (SD-OCT) i elektroretinografii (ERG) otrzymała w ramach konkursu kwotę 139 475 zł. Opiekunem doktorantki jest prof. dr hab. Ireneusz Balicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Serdecznie gratulujemy zarówno obu paniom, jak i ich opiekunom naukowym. Życzymy dalszych sukcesów!

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o granty badawcze zapraszamy do kontaktu z Centrum Nauki, Biurem Projektów i Funduszy.