W dniach 25.04-02.05.2022 doktoranci Szkoły Doktorskiej; Adam Staniszewski oraz Patrycja Skowronek odbyli praktyki w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk im. Ludwika Hirszfelda we Wrocławiu.

Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej jest jednym z najbardziej renomowanych ośrodków naukowo-badawczych działającym w zakresie immunologii i mikrobiologii oraz pionierem w zakresie doświadczalnej terapii bakteriofagowej na terenie Unii Europejskiej.

Celem praktyk było zdobycie podstawowej wiedzy i doświadczenia z zakresu obsługi elektronowego mikroskopu transmisyjnego. W ramach praktyk doktoranci zapoznali się z kolejnymi etapami przygotowania preparatów mikroskopowych tj.: przygotowanie ultracienkich skrawków (wykorzystując ultramikrotom), barwienie negatywowe (przy pomocy odczynników kontrastujących), przygotowanie siatek mikroskopowych (przy użyciu Plasma Cleaner) oraz nanoszenie preparatu na siatki miedziane. Praktyki odbyły się pod opieką dr inż. Pawła Migdała.

Laboratorium przygotowawcze

Elektronowy mikroskop transmisyjny (TEM)