26 kwietnia 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie odbyła się 1. Międzynarodowa Konferencja Doktorantów (1st International PhD Student’s Conference at the University of Life Sciences in Lublin, Poland: ENVIRONMENT- PLANT-ANIMAL-PRODUCT (ICDSUPL)) zorganizowana przez Szkołę Doktorską oraz Radę Doktorantów UP w Lublinie.

Konferencja odbyła się w języku angielskim, w trybie hybrydowym, a wzięli w niej udział reprezentanci m.in. z Polski, Ukrainy, Litwy czy Portugalii.

O konferencji doktorantów Szkoły Doktorskiej UP w Lublinie napisała Litewska Gazeta Uniwersytecka:

Litewska Gazeta Uniwersytecka Avevita Nr. 18 (2350) (.pdf / 6MB)
Zobacz