Wydział Inżynierii Uniwersytetu w Porto (Portugalia) zaprasza studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na krótkoterminową mobilność dotyczącą obiegu zamkniętego.

Temat kursu: Circular Economy

Dla kogo: studenci studiów magisterskich oraz doktoranci zainteresowani inżynierią oraz technologiami związanami z gospodarką obiegu zamkniętego. Pierwszeństwo mają studenci kierunków związanych z inżynierią środowiska, naukami o środowisku i zrównoważonym rozwoju.

Główne założenia:
-zrozumienie koncepcji, zasad oraz głównych założeń gospodarki obiegu zamkniętego;
-analiza aktualnych mobeli liniowych w oparciu o praktyczne przypadki i ich analiza w świetle gospodarki obiegu zamkniętego;
-identyfikowanie możliwości poprawy obecnych procesów i produktów.
Liczba punków ECTS: 3

Kiedy:
03/06/2024-14/06/2024 – komponent wirtualny cz. 1 (seria spotkań online)
17/06/2024-21/06/2024 – fizyczna mobilność w Porto (Portugalia)
26/06/2024-12/07/2024 – komponent wirtualny cz. 2 (seria spotkań online)

Rekrutacja:
do 22 marca 2024 (piątek) do godziny 14.00.
Komplet wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Biura Mobilności Akademickiej – budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, pokój 309, piętro III.
Wzory dokumnetów dostępne po kliknięciu w następujący link – TUTAJ

Dofinansowanie: każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma grant z środków programu Erasmus+ na okres trwania fizycznej mobilności w Portugalii. Stypendium wyniesie około 550 EURO na cały pobyt za granicą.

Więcej szczegółów na temat programu kursu, spraw organizacynych oraz wymagań dla kandytadów dostępne po klinknięciu w link TUTAJ.