Komunikat o możliwości dofinansowania z ZFŚS zakupionych karnetów w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie

KOMUNIKAT

 

Dział Kadr i Płac, Zespół Spraw Socjalnych informuje o możliwości dofinansowania z ZFŚS zakupionych karnetów w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie ul. Głęboka 31 na korzystanie z pływalni oraz zajęć sportowych w semestrze 2021/2022, dla pracowników i emerytów/rencistów UP w Lublinie.

 

Wnioski o dofinansowanie (wniosek do pobrania (.docx / 19,88 kB)) można składać do 29 października br. w Zespole Spraw Socjalnych pok.155 (budynek Rektoratu) tel. 81 445 69 11 .

 

Dofinansowanie uzależnione jest od średniomiesięcznego przychodu na osobę w rodzinie i wynosi:

Średniomiesięczny przychód na os. w rodzinie Wysokość dofinansowania
do 2000 zł 90zł
2001-3000zł 80zł
3001-4000zł 70zł
4001-5000zł 60zł
Pow. 5000zł 50zł

 

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, od w/w dofinansowania zostanie pobrana i odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy .

 

Informacje dotyczące cen karnetów oraz dostępnych zajęć, można uzyskać bezpośrednio w kasie CKFiS lub pod nr tel. 81 445 66 01.

 

Kierownicy jednostek są zobligowani do przekazania komunikatu pracownikom nieposiadającym skrzynek mailowych. Treść komunikatu znajduje się w portalu Intranet oraz na stronie internetowej UP w Lublinie: Na skróty/Sprawy Socjalne/Komunikaty.