Sprawy socjalne

Komunikaty:

27.09.2021

Komunikat o możliwości dofinansowania z ZFŚS zakupionych karnetów w Centrum Kultury Fizycznej i Sportu UP w Lublinie

Zobacz więcej
15.03.2021

Bezzwrotna pomoc materialna dla byłych pracowników UP w Lublinie (ZFŚS)

Zobacz więcej

Sprawy socjalne - druki

Zobacz więcej

Pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa

Zobacz więcej