Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Szanowni Państwo,

w dniu 17 lipca 2023 r. ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Nasze uczelniane czasopismo Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus odnotowało wzrost ze 100 pkt. na 140 pkt.

Poniższe czasopisma wydawane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zachowały punktację z poprzedniej listy:

Annales Horticulturae – 20 pkt.

Agronomy Science – 70 pkt.

Journal of Animal Science, Biology and Bioeconomy – 20 pkt.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad aktualizacją punktacji w Bibliografii Publikacji Pracowników.

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki i oraz kompletna lista tytułów wraz z nową punktacją dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki

oraz na naszej podstronie bibliotecznej:

Ocena Dorobku Publikacyjnego