Kolekcja specjalna prezentująca dorobek prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego

Z okazji nadania prof. dr hab. Marianowi Wesołowskiemu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Repozytorium utworzona została kolekcja specjalna prezentująca dorobek naukowy Pana Profesora. Znajdują się tam wybrane spośród 270 publikacji artykuły naukowe, których tematyka koncentruje się m.in. na biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów, materiale nasiennym roślin uprawnych oraz gospodarce płodozmianowej.

 

Więcej informacji o Panu Profesorze i jego dorobku naukowym odnaleźć można na stronie: https://up.lublin.pl/blog/prof-dr-hab-marian-wesolowski/