← Poczet Rektorów

Prof. dr hab. Marian Wesołowski (1996–2002), (2008–2016)

Prof. dr hab. Marian Wesołowski urodził się 1 stycznia 1949 r. we Wrzelowie, woj. lubelskie. Mgr inż. (z wyróżnieniem) Wydziału Rolniczego WSR w Lublinie (1971); dr nauk rolniczych tego Wydziału AR w Lublinie (1976); dr hab. nauk rolniczych w zakresie agronomii (1981); prof. nadzw. (1990); prof. h.c. Uniwersytetu Rolniczego we Lwowie z siedzibą w Dublanach (2001).

Asyst. nauk.-tech. (1971–1972), asyst. nauk.-badaw. (1972), asyst. (1973–1976) i adiunkt (1976–1982) Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Wydziału Rolniczego AR w Lublinie; docent (1982–1990); prof. nadzw. (1990–1995); prof. zw. (od 1995). Kier. Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (od 1989); prodziekan (1987–1990) i dziekan (1990–1996) Wydziału Rolniczego; rektor (1996–2002, 2008-2016); poseł na Sejm RP IV kadencji (2004–2005).

Autor lub współautor 270 publikacji naukowych i popularnonaukowych, 6 książek oraz 2 wniosków racjonalizatorskich. Tematykę badawczą koncentruje na biologii, ekologii i zwalczaniu chwastów, zasobie diaspor chwastów w glebie i materiale nasiennym roślin uprawnych, progach szkodliwości i fenologii zbiorowisk chwastów, gospodarce płodozmianowej, czynnikach kompensujących ubytek plonów w uproszczonych zmianowaniach roślin.

Kierownik 80 prac magisterskich; promotor 10 przewodów doktorskich i 2 doktoratów honoris causa; opiekun naukowy 4 przewodów habilitacyjnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (od 1983); czł. koresp. (1990–1999) i czł. rzecz. (od 1999) Lubelskiego Towarzystwa Naukowego; czł.: International Soil Tillage Research Organization (od 1991), Komitetu Uprawy Roślin PAN (1993–1995 i 1999–2006), Sekcji Produkcji Roślinnej KBN (1994–1996), Komisji Rolnictwa (od 1999) oraz Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa Oddziału PAN w Lublinie (od 2000), kapituły lubelskich nagród Allianz: Kultura, Nauka, Media (od 2002), prezydium Komitetu Uprawy Roślin PAN (2003–2006), ZG Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 2003), rady naukowej IUNG w Puławach (od 2003).

Przew.: zespołu ds. strategii rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny przy marszałku woj. lubelskiego (1999–2000); Kolegium Rektorów Szkół Publicznych Lubelszczyzny (2000–2001); sekcji Przyrodniczych Podstaw Produkcji Roślinnej Komitetu Uprawy Roślin PAN (od 2003). Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół AR w Lublinie (2003–2008).

Odznaczenia i nagrody: Brązowy Krzyż Zasługi (1978); Dyplom „Homo Didacticus” (1978); Medal Komisji Edukacji Narodowej (1995); Medal „Za zasługi w rozwoju woj. lubelskiego” (1997); Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (1998); Brązowy i Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (1997, 2002); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1998); Medal 80-lecia Kontroli Państwowej (NIK) w Niepodległej Polsce (2002); Medal „Za zasługi dla miasta Lublina” (2002); Medal Lwowskiego Uniwersytetu Rolniczego z siedzibą w Dublanach (2002); Złoty Krzyż „Pro Ecclesia et Pontifice” nadany przez papieża Jana Pawła II (2002); Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2002), Resolutio Pro Laude Academica – wyróżnienie LTN (2003).