Rozpoczęła się internetowa rejestracja kandydatów na studia

Rejestracja potrwa do 14 lipca.

W tegorocznej rekrutacji oferujemy ponad 50 kierunków studiów, realizowanych według nowoczesnych programów nauczania i w doskonałej bazie dydaktycznej. Kształcimy studentów  w ramach kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich.

sportowcy z piłką koszykową na pomarańczowym tle

Wykaz wszystkich kierunków

Do 14 lipca 2024 roku wszyscy kandydaci rejestrujący się w systemie IRK  zobowiązani są do uzupełnienia danych osobowych i adresowych, wgrania zdjęcia, wyboru kierunku studiów, uzupełnienia danych o wykształceniu/dyplomie, oraz wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł za każdy, wybrany kierunek studiów na indywidualne, wygenerowane konto. Kandydat wybiera kierunek studiów i wskazuje tylko jedną specjalność w ramach kierunku studiów, jeżeli specjalność jest oferowana.

Osoby, rejestrujące się na studia II stopnia z kierunków pokrewnych mają obowiązek przesłać wersję elektroniczną wypełnionej deklaracji kierunku pokrewnego na adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Wzór Deklaracji oraz adresy Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych.

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 16 lipca 2024 r. (wtorek). Składanie dokumentów przez osoby, które zostały zakwalifikowane na studia odbędzie się w dniach 17,18,19 (środa, czwartek, piątek) od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Dokumenty należy przesłać Pocztą Polską/kurierem lub bezpośrednio można złożyć w sekretariacie Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje Komisja przekaże na indywidualne konto kandydata w systemie IRK.

Wykaz wymaganych dokumentów na studia.

Harmonogram rekrutacji dostępny jest w zakładce rekrutacja na studia.
Wszystkie dodatkowe przydatne informacje.

Kontakt w przypadku dodatkowych pytań:

Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia, Dział Rekrutacji i Promocji
Akademicka 15, budynek Agro II, pok.209
E-mail:
Tel. 81 445 65 39

Grupa rekrutacyjna na Facebooku:
Rekrutacja na studia – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie | Facebook