Informacje nt. składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra

Uprzejmie informujemy, że w zakładce stypendia i pomoc materialna pojawiły się nowe informacje w sprawie składania wniosków o przyznanie Stypendium Ministra. Więcej szczegółów znajdą Państwo w zakładce Stypendia (up.lublin.pl), podzakładka Stypendium Ministra. Zachęcamy także do kontaktu z Biurem Organizacji i Toku Studiów –  ul. Akademicka 13, pokój 266, tel. 81 445-68-85.