ICM podpisał nową umowę z Elsevier na lata 2022-2024

W dniu 13.12.2022 r. ICM podpisał nową umowę z Elsevier na lata 2022-2024. Dotyczy ona tylko programu A. Od stycznia 2023 r. ruszy on z nową pulą 1013 artykułów. Ze względu na ograniczenie zakresu licencji na dostęp do czasopism zmieniła się lista czasopism objętych programem. Przypominamy, że program A Elsevier oznacza brak opłaty APC dla autora.

 

Nowa lista czasopism

 

Ponadto instytucja złożyła wniosek do Ministerstwo Edukacji i Nauki o finansowanie WBN w 2023 r. Wniosek ten dotyczy zakupu tych samych licencji wraz z programami publikowania otwartego, które zostały dofinansowane w 2022 r.

 

Jednocześnie ICM poprosiło MEiN o udzielenie gwarancji przyznania dotacji w 2023 r. i o określenie licencji, które zostaną objęte dofinansowaniem. Taka gwarancja jest konieczna, aby zapewnić kontynuację licencji od stycznia 2023 r. bez ryzyk prawnych i finansowych.

 

Programy publikowania otwartego