22  lipca 2021r.  Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej podjęło uchwałę  w sprawie pozytywnej oceny programowej kierunku geodezja i kartografia prowadzonego na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.
 
Tym samym PKA potwierdziła, że proces kształcenia umożliwia studentom tego kierunku  osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Geodezja i kartografia prowadzona jest przez Wydział Inżynierii Produkcji.
 
Informujemy również, że w drugim naborze na studia niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku geodezja i kartografia są obecnie wolne miejsca. Wszystkich zainteresowanych studiami zachęcamy do zapoznania się z ofertą, więcej informacji pod linkiem: Geodezja i kartografia (up.lublin.pl) 

Internetowa rejestracja kandydatów na studia pierwszego stopnia trwa do 19 września 2021 r.