16 września 2022 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbyła się uroczysta gala zamknięcia XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki „Ogrody Nauki”. Gospodarzem i głównym organizatorem tegorocznej edycji był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk — JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, dr Jakub Koper — Doradca Ministra Edukacji i Nauki, dr Krzysztof Żuk — Prezydent Miasta Lublin, dr Mariusz Sagan — Dyrektor Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin, prof. dr. hab. inż. Zbigniew Pater — Rektor Politechniki Lubelskiej, dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL – Prorektor ds. Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prof. dr. hab. Wiesław Gruszecki – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak — Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. dr hab. inż. Wojciech Franus — Prorektor ds. Nauki Politechniki Lubelskiej, prof. dr hab. Adam Waśko — Prorektor ds. Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki, dr hab. Urszula Kosior-Korzecka, prof. uczelni — Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki UP w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej Marczuk — Prorektor ds. Kadr UP w Lublinie oraz dr hab. Andrzej Cwynar — Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Swoją obecnością Galę uświetnili także przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, reprezentanci instytutów naukowych, instytucji kultury i otoczenia biznesu, jak również goście wydarzeń specjalnych – m.in. prof. Stefaan Poedts.

JM Rektor UP w Lublinie prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk podsumował XVIII Lubelski Festiwal Nauki i przekazał statuetkę LFN dr hab. Ewie Trzaskowskiej, prof. KUL — Prorektor ds. Kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, który będzie głównym organizatorem wydarzenia w 2023 r.

JM Rektor skierował także podziękowania dla komitetu organizacyjnego XVIII LFN:

 • prof. dr hab. Adam Waśko — Przewodniczący
 • prof. dr hab. Tomasz Oniszczuk – Koordynator Uczelniany
 • dr hab. Marzena Brodowska, prof. uczelni – Zastępca Koordynatora Uczelnianego oraz Koordynator Wydziału Agrobioinżynierii
 • dr hab. Wojciech Łopuszyński, prof. uczelni – Koordynator Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
 • dr Wioletta Sawicka-Zugaj – Koordynator Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
 • dr hab. Izabela Kot, prof. uczelni – Koordynator Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
 • dr Marek Domin – Koordynator Wydziału Inżynierii Produkcji
 • dr Justyna Libera – Koordynator Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii
 • dr hab. Aneta Strachecka, prof. uczelni – Koordynator Wydziału Biologii Środowiskowej
 • mgr Adriana Sobczak-Frynas – Koordynator Biblioteki i jednostek pozawydziałowych oraz organizacji Lubelskiego Pikniku Naukowego
 • mgr Iwona Pachcińska – Koordynator Biura Organizacji Festiwalu
 • dr Dagmara Sadowska – Koordynator Organizacyjna
 • mgr Karolina Kwapisz – Koordynator Organizacyjna
 • dr hab. Leszek Rydzak, prof. uczelni – Koordynator ds. programu artystycznego Lubelskiego Pikniku Naukowego
 • mgr Tomasz Chmurski – Koordynator ds. Koncertu Folklorystycznego
 • mgr Izabela Czaja-Banasiak – Koordynator ds. projektu
 • mgr Iwona Niezgoda – Koordynator ds. kontaktów z biznesem
 • mgr Ilona Stańczak – Koordynator techniczna Lubelskiego Pikniku Naukowego

Tegoroczna edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki odbywała się pod hasłem „Ogrody Nauki”. Podobnie jak w nauce, gdzie mamy do czynienia z bogactwem kierunków badawczych, w ogrodzie obserwujemy mnogość roślin i urodzaj. Ponadto ogród, tak jak nauka, jest przestrzenią uporządkowaną i świadomie prowadzoną.

Dzięki połączeniu sił pięciu lubelskich uczeni, miasta Lublin oraz instytucji partnerskich, co roku w trakcie Lubelskiego Festiwalu Nauki pokazujemy niezwykłe odkrycia, ciekawe badania, interesujące eksperymenty. O tym, że istnieje duża potrzeba ciągłego odkrywania nauki, przedstawiania jej w interesujący sposób świadczy niesłabnące zainteresowanie Festiwalem. Istotną rolę w popularyzacji nauki odgrywają przede wszystkim sami naukowcy, którzy swoim zapałem do odkrywania „nowego” pokazują, że bycie człowiekiem nauki jest nie tylko zawodem, ale także sposobem życia.

Podczas gali nagrodzonych zostało pięciu naukowców/popularyzatorów nauki z uczelni publicznych organizujących LFN, którzy swoją działalnością przyczyniają się do promocji nauki:

 • prof. dr hab. Joanna Misztal-Konecka z Zespołem, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 • prof. dr hab. Andrzej Kokowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • dr inż. Weronika Maślanko, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr n. farm. Aleksandra Józefczyk, prof. UM, Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • dr inż. Bartosz Kawecki z Zespołem, Politechnika Lubelska


Galę zakończenia XVIII LFN uświetnił znakomity występ Łukasza Jemioły wraz z zespołem.

Podczas XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki zrealizowano rekordową liczbę ponad 1500 projektów indywidualnych uczelni, Urzędu Miasta oraz instytucji partnerskich. 10 września w Centrum Kongresowym UP w Lublinie uroczyście zainaugurowano XVIII LFN. W niedzielę, 11 września, na placu Teatralnym przed Centrum Spotkania Kultur odbył się Lubelski Piknik Naukowy. W trakcie festiwalowego tygodnia miały miejsce wydarzenia specjalne: Ogrody Żywności, Ogrody Podróży, Ogrody Ekologii, Ogrody Przyrody, w trakcie których gościliśmy m.in. prof. Stefaana Poedtsa, prof. dr. hab. Jacka Dacha, dr. hab. Wojciecha Czekałę, prof. UPP, dr. Irvinga Leonarda Finkela, dr Andrzeja Kruszewicza, mgr Kingę Głaszewską, Ewę Prusak, Paulinę Pietrusik czy Martę i Maćka Tront (FolkAround). We czwartek, 15 września, odbyła się uroczystość nadania godności Profesora Honorowego UP w Lublinie prof. Sergiovi Orleandiemu, wybitnemu inżynierowi jądrowemu, dziekanowi Wydziału Nauk Technicznych i Środowiskowych w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki. 


Tego samego dnia w Centrum Kongresowym UP w Lublinie odbył się koncert Zespołów Folklorystycznych, w którym udział wzięły:

 • Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
 • Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Lubelskiej
 • Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie im. St. Leszczyńskiego
 • Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej

W trakcie festiwalowego tygodnia w Poradni Dietetycznej, Pracowni Biokosmetologii, Klinice Weterynaryjnej, Klinice Roślin oraz podczas konsultacji prowadzanych przez pracowników Wydziału Agrobioinżynierii uczestnicy Festiwalu mogli skorzystać z bezpłatnych porad.

W XVIII edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki w Lublinie, Dęblinie, Chełmie, Puławach, Zamościu i Stalowej Woli odbyły się 2640 edycje wydarzeń. Ich łączny czas trwania wyniósł blisko 2900 godzin.

XVIII Lubelski Festiwal Nauki uzyskał dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.

Tekst: Karolina Kwapisz/CI
Zdjęcia: Alicja Jaroszewska/DRiP
Galeria - Gala Finałowa XVIII LFN
Zobacz
Prof. Sergio Orlandi - Profesor Honorowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Zobacz
radiolublin.pl z dn. 16.09.2022 r.
Zobacz
TVP 3 LUBLIN, "Panorama Lubelska", z dn. 17.09.2022 r.
Zobacz
TVP3 LUBLIN, Program "LOGIN: NAUKA", z dn. 20.09.2022 r. (czas od 0:45)
Zobacz