Wybitny inżynier jądrowy, dziekan Wydziału Nauk Technicznych i Środowiskowych w Europejskiej Akademii Nauki i Sztuki profesor Sergio Orlandi, 15 września 2022 r. otrzymał godność Profesora Honorowego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Uroczystości, która miała miejsce w Centrum Kongresowym UP w Lublinie przewodniczył JM Rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk. Laudację wygłosiła prof. dr hab. Halina Smal. Tytuł Honorowego Profesora został przyznany na podstawie rekomendacji Kolegium Wydziału Agrobioinżynierii, popartej opinią prof. dr hab. Barbary Kołodziej i Senatu. Listy gratulacyjne przedstawił Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni.


Główny obszar zainteresowań naukowych prof. Sergio Orlandi koncentruje się wokół budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowych, w tym zarządzaniem cyklu paliwowego, wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej, systemami wykorzystania wody chłodzącej oraz budową urządzeń do zdalnej obsługi i zarządzaniem oraz  likwidacją odpadów. Obecnie zajmuje się również problemami badawczymi z zakresu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych i sekwestracji ditlentku węgla z uwzględnieniem zapobiegania zmianom klimatu.

Profesor Honorowy przedstawił wykład „Lot do technologii rozszczepienia jądrowego i syntezy jądrowej w perspektywie krótko-i średnioterminowej”, w którym w ciekawy sposób przybliżył swoją pracę oraz wyzwania przed jakimi stoi jako Główny Inżynier w międzynarodowym projekcie ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). Ten międzynarodowy program badawczy, jednoczący 35 państw, ma na celu zbadanie możliwości produkowania na wielką skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej. Głównym zadaniem jest budowa wielkiego tokomaka zdolnego kontrolować reakcję termojądrową. Tokomak powstaje w centrum badawczym Cadarache w pobliżu Marsylii, Pierwszy zapłon przewidywany jest na rok 2025 i każdorazowo ma podtrzymywać reakcję fuzyjną przez około 1000 sekund, osiągając moc 500–1100 MW.Profesor Sergio Orlandi dokonał pamiątkowego wpisu w Księdze Profesorów Honorowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 


Zdjęcia: Alicja Jaroszewska / DRiP

Laudacja prof. dr hab. Halina Smal
Zobacz
Galeria
Zobacz