W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Forum pt. ,,Praktyczne aspekty rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej”, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.
Forum odbędzie się w dniach 09-11.06.2022 r. w Lublinie, Janowie Lubelskim i Białce, a jego głównym organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji.

Celem forum jest przybliżenie oraz popularyzacja najnowszych osiągnięć i wiedzy z zakresu innowacyjnych technik i technologii stosowanych w energetyce, inżynierii ekologicznej i inżynierii środowiska oraz prezentacja praktycznych doświadczeń dotyczących możliwości rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej na terenach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. W ramach spotkania zostaną omówione problemy dotyczące budowy i eksploatacji:

• ujęć wód do celów wodociągowych,
• systemów wodociągowych i kanalizacyjnych,
• zbiorowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,
• systemów zagospodarowania wód opadowych,
• biogazowni i mikrobiogazowni,
• instalacji fotowoltaicznych

Ponadto w czasie forum omawiane będą problemy prawne, ekonomiczne i społeczne związane z wdrażaniem najnowszych rozwiązań technologicznych infrastruktury wodno-ściekowej i energetycznej, realizowanych w ramach gospodarki obiegu zamkniętego.

Zgłoszenie udziału w forum do dnia 03.06.2022 r.
Link do rejestracji: https://forms.gle/EbCRy7smnHLq8Z1g7

Ponadto, Komitet Organizacyjny przygotował ofertę sponsorską, a udział partnerski w organizowanym wydarzeniu stworzy okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, ugruntowania istniejących już relacji, zaprezentowania swojej oferty i rozwiązań potencjalnym klientom oraz zdobycia wiedzy i ciekawych doświadczeń. Propozycja pakietów sponsorskich poniżej:


OSOBA DO KONTAKTU:

Prof. dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski
tel.: 609 – 291 – 692
e-mail:

Więcej szczegółowych informacji nt. Forum w plikach poniżej.

Zaproszenie na Forum ,,PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZWOJU INFRASTRUKTURY WODNO-ŚCIEKOWEJ I ENERGETYCZNEJ"
Zobacz
Oferta sponsorska
Zobacz
Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest obiektem posiadającym dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.