W dniach 27 lutego – 2 marca br. na Uniwersytecie Mendla w Brnie (Czechy) odbędzie się pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu „FOOD Quality in Digital Age”, koordynowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. W jej ramach zapraszamy zainteresowanych, a w szczególności przedsiębiorstwa związane z branżą spożywczą, na spotkanie networkingowe z lokalną/ regionalną społecznością akademicką oraz interesariuszami projektu.

SZKOLENIE Z ZAKRESU “3D FOOD PRINTING”

Podczas wizyty studyjnej, 10 doktorantów i 12 naukowców z Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Serbii weźmie udział w pierwszym module 5-modułowego szkolenia z zakresu cyfrowych metod oceny jakości żywności. Gospodarze poprowadzą warsztat dot. drukowania żywności w 3D. Uniwersytet Mendla w Brnie kładzie duży nacisk na badanie zastosowań innowacyjnych technologii do ponownego  wykorzystanie odpadów żywnościowych jako składników wyjściowych/ materiałów do wytwarzania nowych produktów spożywczych/ jadalnych powłok, w służbie zrównoważonego rozwoju. Szkolenie poprowadzi dr Soňa Hermanová, która ma doświadczenie w druku 3D do zastosowań bioczujnikowych. Jej zespół bada i rozwija koncepcję przygotowywania nowatorskich produktów ze strumienia odpadów spożywczych za pomocą drukarki 3D do żywności. Profesor Hermanová współpracuje z firmami wykorzystującymi drukarki 3D do żywności do użytku komercyjnego w Czechach i na Słowacji.

WYDARZENIE NETWORKINGOWE – ZAPROSZENIE

W ramach wizyty studyjnej zorganizowane zostanie spotkanie networkingowe z lokalną/regionalną społecznością akademicką oraz interesariuszami projektu (m.in. firmami produkującymi żywność, rolnikami, stowarzyszeniami biznesowymi itp.). Wydarzenie to będzie towarzyszyło corocznej konferencji nt. Food Quality and Safety. Co roku, konferencja ta gromadzi ok. 100 uczestników z obszaru technologii i nauk o żywności. Spotkanie networkingowe będzie doskonałą okazją do poznania innowacyjnych metod oceny jakości żywności, wymiany wiedzy i nawiązania wartościowych kontaktów międzyludzkich!

Czas i miejsce: 28 lutego 2023 r. (Uniwersytet Mendla w Brnie, Czechy), godz. 13:00-18:00, budynek M, II piętro, M2.12. Wszystkich zainteresowanych prosimy o potwierdzenie udziału e-mailem: .

WYJAZD DO PRZEDSIĘBIORSTWA UNIWERSYTECKIEGO

Uczestnicy wizyty studyjnej będą również mieli okazję zwiedzić Przedsiębiorstwo Uniwersyteckie i Wydział Ogrodnictwa Uniwersytetu Mendla, który jest instytucją o najdłuższej tradycji badań i edukacji ogrodniczej w Czechach, z siedzibą w kompleksie Lednice-Valtice (wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO).

Podczas wizyty studyjnej, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będą reprezentowali:

  • dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni — Koordynator Projektu,
  • dr Maciej Nastaj,
  • dr Jagoda Szafrańska,
  • Anna Krajewska (doktorantka),
  • Robert Waraczewski (doktorant).

 

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.