Erasmus+ trwa 1 nabór na mobilności STA/ STT Pracowników UP w Lublinie w roku akad. 2022-23

Szanowni Państwo,

 

informujemy o 1 naborze  na wyjazdy dydaktyczne STA i szkoleniowe STT Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe “Mobilność Edukacyjna” do krajów programu w ramach umowy 2022-1-PL01-KA131-HED-000052187 w roku akademickim 2022-23 (mobilności zaplanowane do realizacji od stycznia 2023 r.). Nabór potrwa do 20 grudnia 2022r., po tym terminie nabór prowadzony będzie w trybie ciągłym do końca roku akad. 2022-23 lub do wyczerpania środków finansowych w umowie.

 

WAŻNE! Obecny nabór prowadzony jest na mobilności STA i STT do realizacji od stycznia 2023 r.

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy:

  1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów(STA) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów polskiej uczelni.
    Pracownik powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni roboczych pobytu. Wyjazd możliwy jest do uczeni, z którą UP ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach dziedziny, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.
  2. wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych pracowników) do szkół wyższych, instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych(STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, job shadowing itp.  Pracownik powinien zrealizować minimum 16 godzin szkolenia w ciągu 5 dni roboczych pobytu.

 

Ze względu na wyjątkową sytuację na świecie, Erasmus+ wprowadził nowe rozwiązania w celu ułatwienia odbywania mobilności. Mobilności mogą odbywać się również na zasadach blended mobility stylu mieszanego polegającego na połączeniu wyjazdu z nauczaniem lub szkoleniem on-line (w tym przypadku Pracownik otrzymuje dofinansowanie tylko na dni robocze, w których faktycznie przebywał w uczelni/ instytucji zagranicznej, minimalny wymagany pobyt to 2 dni.)

 

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze Uczelni zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Warto pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), natomiast przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy jest opcjonalne.
Wykaz uczelni partnerskich (Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2022-23 excel) wraz z dziedzinami mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej TUTAJ.

 

Z uwagi na zmianę edycji projektu, w roku akad. 2022-23 liczba podpisanych umów uległa zmianie, przed aplikowaniem na mobilność STA, proszę o zapoznanie się z wykazem umów, aby sprawdzić, czy umowa z uczelnią partnerską, do której Państwo chcą aplikować, jest aktualna.

 

WAŻNE! W przypadku pracowników naukowo-dydaktycznych zalecane jest ubieganie się w pierwszej kolejności o wyjazdy dydaktyczne. Istnieje także możliwość połączenia wyjazdu dydaktycznego (STA) ze szkoleniowym (STT) – w tym przypadku wyjazd dydaktyczny jest nadrzędny i należy złożyć komplet dokumentów wyjazdowych dot. właśnie wyjazdu dydaktycznego (STA).

 

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzymuje dofinansowanie wyjazdu, które składa się z:

  1. wsparcia indywidualnego (7 dni = 5 dni pobytu + 2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia.
  2. kwoty ryczałtowej na koszty podróży (liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ).

 

WAŻNE!

Kwota ryczałtowa na koszty podróży może zostać zwiększona w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu. Warunkiem otrzymania zwiększonej kwoty kosztów podróży będzie złożenie wniosku (wg. wzoru BMA) przed mobilnością oraz Oświadczenia po odbyciu mobilności (wg wzoru BMA) i okazanie do wglądu dowodów podróży „green travel”.

 

Listę krajów, do których możliwe są mobilności wraz ze stawkami znajdą Państwo TUTAJ w zakładce Wysokość stypendium STA/ STT.

 

W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe środki z programu Erasmus+ na pokrycie dodatkowych kosztów z tym związanych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej, informacje można uzyskać także w Biurze Mobilności Akademickiej (Anna Dębska, 81 445 65 80).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji, realizacji i finansowania wyjazdów wraz ze wzorami dokumentów znajdą Państwo na naszej stronie internetowej w zakładkach wyjazdy dydaktyczne STA lub wyjazdy szkoleniowe STT.

 

Zapraszamy wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd osobiście.

Aby uniknąć błędów i poprawek w dokumentach, przed uzyskaniem na nich potrzebnych podpisów i pieczątek zachęcamy do przesłania ich do weryfikacji na adres email .

 

WAŻNE! Dokumenty przyjmowane będą jedynie na aktualnych wzorach, dostępnych na naszej stronie internetowej. Dokumenty należy złożyć w Biurze Mobilności Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 80) w terminie do 20 grudnia 2022 r. (termin 1 naboru).


Biuro Mobilności Akademickiej

mgr inż. Anna Dębska

email:

tel. 81 445 65 80