Biuro Mobilności Akademickiej ogłasza nabór na wyjazdy na studia w semestrze zimowym roku akademickiego 2023/24.

Komplet wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych dostępny jest na stronie ERASMUS+ Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w zakładce „Rekrutacja”.

Przed zebraniem podpisów na dokumentach, prosimy przesłać je do weryfikacji na adres email Biura Mobilności Akademickiej: 

Nabór potrwa od 15/01/2023 do 31/03/2023.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość skorzystania z wyjazdów krótkoterminowych (od 5 do 30 dni), a także o dodatkowym wsparciu dla osób z mniejszymi szansami (osoby pobierające stypendium socjalne, osoby z niepełnosprawnościami).