Dyscyplina: Zootechnika i rybactwo
Krzysztof Kowal, III rok SD

W dniach 01.04.2022 – 30.06.2022 odbyłem staż w Instituto de Investigación Biomédica w mieście A Coruña (Hiszpania).

Celem stażu była nauka metod i technik biologii molekularnej, w szczególności RT-PCR, Real-Time PCR, analiza haplotypów mitochondrialnego DNA, sekwencjonowanie Sangera oraz NGS jak również metod hodowli komórkowych i tkankowych.

Praca w laboratorium biologii molekularnej

Dzięki uprzejmości opiekuna stażu: dr Mercedes Fernández Moreno, miałem możliwość rozszerzenia własnych badań i wcześniej postawionych hipotez badawczych o analizy profilu ekspresji genów mitochondrialnych u psów z nowotworami złośliwymi sutka. Wykonanie pilotażowych badań oraz nabycie umiejętności analiz transkryptomicznych było cennym i wartościowym doświadczeniem, które rozwinęło mój warsztat naukowy.

Izolacja RNA z próbek guzów złośliwych sutka psów  

Zachód słońca z widokiem na Torre de Hercules (najstarszą funkcjonującą latarnię morską wpisaną na światową listę UNESCO)

Plaza María Pita w centrum Coruñii

Ja wraz z opiekunką praktyk dr Mercedes Fernández Moreno

Fot. archiwum prywatne