mgr inż. Beata Zawadzka
Zatrudnienie: Mont-San Mirosław Zalewski
Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Siwiec
Dyscyplina: Inżynieria Środowiska, górnictwo i energetyka

Tytuł projektu:

„Opracowanie wytycznych do projektowania i eksploatacji oraz wdrożenie chemisorpcyjnego modułowego systemu usuwania fosforu w wybranej oczyszczalni ścieków”.

Fosfor występujący w niedostatecznie oczyszczonych ściekach niekorzystnie wpływa na stan odbiorników, generując zakwity glonów i pogarszając jakość wody. W związku z tym konieczne jest wprowadzanie nowych rozwiązań w ciągach technologicznych oczyszczalni ścieków, które pozwolą na skuteczne jego usuwanie ze ścieków. Problem ten jest niezbędny do rozwiązania szczególnie w małych oczyszczalniach, które w ogromnej liczbie rozproszone są po całym kraju.

Cel projektu:

Celem projektu jest zaprojektowanie, zoptymalizowanie oraz wdrożenie modułu wypełnionego specjalnie przygotowaną skałą organogeniczną węglanowo-krzemionkową do dodatkowego usuwania fosforu ze wstępnie oczyszczonych ścieków bytowych
i przemysłowych.

Efektem realizacji doktoratu wdrożeniowego powinien być innowacyjny, tani i łatwy w montażu i eksploatacji system usuwania fosforu ze ścieków wstępnie oczyszczonych.

Przedmiot wdrożenia:

System usuwania fosforu ze ścieków wstępnie oczyszczonych.