W dniach 21 -26 listopada 2022 roku w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie gościć będzie dr hab. Luis Inostroza reprezentujący Institute of Geography, The Ruhr-University, Bochum (Niemcy) oraz Mendel University in Brno (Czechy).

Wydarzenie realizowane przy wsparciu finansowym Gminy Lublin, w ramach Programu
Visiting Professors in Lublin”

Informacje na temat programu na stronie Miasta Lublin
Zobacz

WIZYTÓWKA NAUKOWA ZAPROSZONEGO PROFESORA

Dr hab. Luis Inostroza obecnie jest pracownikiem Institute of Geography, The Ruhr-University Bochum (Niemcy). Jego głównym obszarem specjalizacyjnym jest ekologia obszarów zurbanizowanych oraz ekonomia miejska. Posiada doświadczenie zawodowe w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce oraz Azji, jest redaktorem naczelnym czasopism naukowych, wykładowcą, członkiem organizacji międzynarodowych, analitykiem oraz konsultantem w zakresie planowania urbanistycznego oraz regionalnego.

Wskaźniki bibliograficzne profesora wizytującego (według bazy danych Scopus):

  • h-index = 20 h
  • liczba cytowań= 1.369
  • ogólna liczba publikacji : 72
  • liczba publikacji ze wskaźnikiem IF: 32

Więcej informacji: http://luisinostroza.com/about-me/

PROGRAM WIZYTY 

PONIEDZIAŁEK, 21 LISTOPADA 2022
Seminarium naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; Tytuł: „Czym jest nauka i jaka jest jej misja? Zalecenia dla badań naukowych”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sala Konferencyjna 14/15, Agro II
ul. Akademicka 15
godz. 8:00 -11:00

WTOREK, 22 LISTOPADA, 2022
Wykład ogólnodostępny dla mieszkańców Lublina; Tytuł: „Usługi ekosystemowe, a korzyści dla społeczeństwa”
Tłumaczenie symultaniczne na język polski

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
17:00 – 18:00

ŚRODA, 23 LISTOPADA, 2022
Warsztaty skierowane do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; Tytuł: „Identyfikacja i wycena usług ekosystemowych dostarczanych przez zieloną i niebieską infrastrukturę miasta Lublin”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 37
sala 031: 8:00 – 11:00

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
sala 218: 13:00 – 16:00

CZWARTEK, 24 LISTOPADA, 2022
Udział w pracach badawczo–naukowych realizowanych w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów; Tytuł: „Czynniki wpływające na świadczenie usług ekosystemowych przez miejskie zbiorniki wodne”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Dobrzańskiego 37
sala 026: 9:00 – 13:00

PIĄTEK, 25 LISTOPADA, 2022

Warsztaty skierowane do pracowników Urzędu Miasta Lublin; Tytuł: „Maksymalizacja usług ekosystemowych dostarczanych przez zieloną i niebieską infrastrukturę miasta Lublin”

Tłumaczenie symultaniczne na język polski

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Sala Konferencyjna 14/15, Agro II
ul. Akademicka 15
9:00 -10:30

Seminarium naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; Tytuł: „Czym jest nauka i jaka jest jej misja? Zalecenia dla badań naukowych”

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Głęboka 28
sala 134: 11:30 -13:00

REALACJA Z WIZYTY

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WIZYTY

mężczyzna uśmiecha się w stronę obiektywu i macha

Seminarium naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 21 listopada

♦ Spotkanie z Panem dr hab. Bartoszem Sołowiejem, prof. uczelni, prorektorem do spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą oraz z Panią dr hab. Barbarą Sowińską-Świerkosz, prof. uczelni, zastępcą Dyrektora Szkoły Doktorskiej w dniu 21 listopada

♦ Wykład ogólnodostępny dla mieszkańców Lublina; Tytuł: „Usługi ekosystemowe, a korzyści dla społeczeństwa” w dniu 22 listopada

♦ Warsztaty skierowane do studentów kierunków Ochrona Środowiska oraz Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 23 listopada 2022

♦ Warsztaty skierowane do studentów kierunku Inżynieria Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz studentów przebywających na Uniwersytecie w ramach programu Erasmus; 23 listopada 2022

♦ Prace badawczo–naukowe realizowane w Katedrze Hydrobiologii i Ochrony Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w dniu 24 listopada 2022

♦ Warsztaty skierowane do pracowników Urzędu Miasta Lublin; Tytuł: „Maksymalizacja usług ekosystemowych dostarczanych przez zieloną i niebieską infrastrukturę miasta Lublin” w dniu 25 listopada 2022.

♦ Seminarium naukowe z Doktorantami Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie; Tytuł: „Czym jest nauka i jaka jest jej misja? Zalecenia dla badań naukowych” w dniu 25 listopada, 2022

Serdecznie zapraszamy pracowników, doktorantów i studentów do udziału w warsztatach i wykładach prowadzonych przez dr. hab. Luisa Inostrozę.