Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 kwietnia 2023 r., zespół badawczy pod kierownictwem prof. dra hab. Eugeniusza R. Greli z Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii  (Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki) otrzymał 100% dofinansowania na badania w ramach rolnictwa ekologicznego.

Nazwa Projektu: „Badania w zakresie planowania upraw roślin paszowych i optymalizacja produkcji ekologicznej pasz, z uwzględnieniem wykorzystania odpadów z przetwórstwa ekologicznego, w tym zasady ich przygotowania na poziomie gospodarstwa. Opracowanie przewodnika dobrych praktyk”.

Wartość dofinansowania: 298 977,00 zł

Celem badań jest ocena składu chemicznego różnych owoców i warzyw, traktowanych jako dyskwalifikaty konsumpcyjne z produkcji ekologicznej i wytłoków z produkcji soków, mogących stanowić istotny komponent dawki pokarmowej dla loch, warchlaków i tuczników. Oceniona będzie użyteczność paszowa różnych owoców i warzyw i/lub produktów ubocznych z ich przerobu.

Kierownik zadania: prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela

Zespół badawczy:
prof. dr hab. Renata Klebaniuk,
dr hab. Wioletta Samolińska,
dr inż. Edyta Kowalczuk-Vasilev,
mgr inż. Agata Bielak,
mgr inż. Szymon Milewski,
mgr inż. Julia Fabijanowska,
mgr inż. Anna Danek-Majewska.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Jednocześnie informujemy, że osoby zainteresowane składaniem wniosków o finansowanie przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi badań w zakresie rolnictwa ekologicznego będą mogły to zrobić w grudniu br. po ogłoszeniu przez MRiRW naboru na 2024 r.