Szanowni Państwo,

Zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 21 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 24 lutego 2022 r. https://up.lublin.pl/bip/regulamin/regulamin-dofinansowania-realizacji-zadania-zadan-badawczych-oraz-dzialan-naukowych-przewidzianych-w-indywidualnym-planie-badawczym-ipb-doktorantow-szkoly-doktorskiej/, uprzejmie informuję o możliwości ubiegania się o dofinansowanie do badań w ramach IPB w roku 2022.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie, zgodnie z Regulaminem dofinansowania realizacji zadania/zadań badawczych oraz działań naukowych przewidzianych w Indywidualnym Planie Badawczym (IPB) doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, jest złożenie w Biurze Szkoły Doktorskiej:

  • wniosku o dofinansowanie Załącznik nr 1 do Regulaminu
  • oświadczenie doktoranta Załącznik nr 2 do Regulaminu

Regulamin i załączniki dostępne są w lokalizacji: https://up.lublin.pl/bip/regulamin/regulamin-dofinansowania-realizacji-zadania-zadan-badawczych-oraz-dzialan-naukowych-przewidzianych-w-indywidualnym-planie-badawczym-ipb-doktorantow-szkoly-doktorskiej/

Termin składania wniosków upływa 15.03.2022 r.