Jeszcze tylko do poniedziałku, 11 lipca 2022 r. (włącznie) kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 mogą rejestrować się w systemie IRK i uzupełniać dane na swoim indywidualnym koncie. Oferta edukacyjna w tegorocznej rekrutacji to 46 kierunków I stopnia oraz 5 kierunków II stopnia.

Internetowa rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest pod adresem: https://irk.up.lublin.pl 

Postępowanie kwalifikacyjne jest w pełni oparte na wynikach egzaminu maturalnego.

Terminy obowiązujące kandydatów na studia:

11 lipca 2022 r. – ostateczny termin rejestracji w systemie IRK.
13 lipca br. – ogłoszenie wyników rekrutacji na studia w systemie IRK
14,15,18 lipca br. – składanie dokumentów osób zakwalifikowanych na studia. Dokumenty można przesłać pocztą, kurierem lub złożyć osobiście albo przez pełnomocnika.

Pełna oferta studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich w roku 2022/2023 (link).

 Warto przeczytać:

Niezbędnik Kandydata /FAQ
https://up.lublin.pl/rekrutacja/niezbednik-kandydata/

Opłaty za studia niestacjonarne:

https://up.lublin.pl/rekrutacja/rekrutacjanastudia/#oplaty

Kontakt:

Sekretariaty Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych:

– Agrobioinżynierii – sala 105, tel.: 81 445 68 43, e-mail: rekrutacja.wa@up.lublin.pl

– Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu – sala 105, tel.: 81 445 60 95, e-mail: rekrutacja.ogr@up.lublin.pl

– Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki – sala 102, tel.: 81 445 65 01, e-mail: rekrutacja.wbhz@up.lublin.pl

– Nauk o Żywności i Biotechnologii – sala 104, tel.: 81 445 68 61, e-mail: rekrutacja.nozib@up.lublin.pl

– Medycyny Weterynaryjnej – sala 106, tel.: 81 445 66 27, e-mail: rekrutacja.wet@up.lublin.pl

– Inżynierii Produkcji – sala 103, tel.: 81 445 61 04, e-mail: rekrutacja.wip@up.lublin.pl

– Biologii Środowiskowej – sala 102, tel.: 81 445 60 61, e-mail: rekrutacja.wbs@up.lublin.pl

Biuro Rekrutacji i Promocji Kształcenia:

rekrutacja@up.lublin.pl
tel. 81 445 65 39 lub 81 445 68 40

Informacje w j. ukraińskim (rekrutacja):
tel. 81 445 66 91

Information in English (admission process):
phone no. (+48) 81 445 66 91