“Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”- spotkanie inauguracyjne projektu!

W dniach 17-19.11.2023 na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu odbędzie się spotkanie inauguracyjne, rozpoczynające realizację projektu “Consumer of Organic Food in the Visegrad Group Countries”.

Celem spotkania jest omówienie spraw bieżących związanych z rozpoczęciem badań dotyczących rozpoznania i porównania cech konsumentów żywności ekologicznej, ich decyzji zakupowych i zachowań w regionie krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Konsorcjum projektowe obejmuje: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, College of Polytechnics Jihlava (Czechy), Czech University of Life Sciences in Prague (Czechy), University of Economics in Bratislava (Słowacja) oraz Research Institute of Organic Agriculture (Węgry).

Z ramienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w spotkaniu weźmie udział dr Julia Wojciechowska-Solis.

Projekt jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.