16.06.2024

1,5 miliarda ludzi uczy się angielskiego, ale tylko garstka może wyróżnić się międzynarodowym Certyfikatem! Dołącz do tej grupy!

Zobacz więcej
Weź udział w projekcie „Droga do samodzielności III”
14.06.2024

Weź udział w projekcie „Droga do samodzielności III”

Zobacz więcej
Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia „Writefull”. Dostęp testowy do 07.07.2024 r.
12.06.2024

Zapraszamy do korzystania z nowego narzędzia „Writefull”. Dostęp testowy do 07.07.2024 r.

Zobacz więcej
Egzamin Centralny – Język niemiecki, rosyjski, francuski I termin 12.06.2024 r.
06.06.2024

Egzamin Centralny – Język niemiecki, rosyjski, francuski I termin 12.06.2024 r.

Zobacz więcej
Egzamin Centralny - Język angielski I termin 12.06.2024 r.
06.06.2024

Egzamin Centralny - Język angielski I termin 12.06.2024 r.

Zobacz więcej
Godziny rektorskie w związku z wyborami do Senatu oraz Rad Dyscyplin
29.05.2024

Godziny rektorskie w związku z wyborami do Senatu oraz Rad Dyscyplin

Zobacz więcej
Konkurs na Doktoranta-Stypendystę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, UP w Lublinie
29.05.2024

Konkurs na Doktoranta-Stypendystę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, UP w Lublinie

Zobacz więcej
28.05.2024

Jesteśmy Akredytowanym Centrum Rejestracyjnym LanguageCert. Korzystając z naszych kodów promocyjnych możesz zarejestrować się na egzaminy LanguageCert ze zniżką!

Zobacz więcej
Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”
28.05.2024

Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Zobacz więcej
Biuro Karier zaprasza na cykl spotkań z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy
22.05.2024

Biuro Karier zaprasza na cykl spotkań z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy

Zobacz więcej
Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akad. 2024/2025
20.05.2024

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akad. 2024/2025

Zobacz więcej
Harmonogram II Międzyuczelnianego Konkursu na Prezentację Multimedialną w Języku Angielskim
15.05.2024

Harmonogram II Międzyuczelnianego Konkursu na Prezentację Multimedialną w Języku Angielskim

Zobacz więcej