Bazy danych ponownie dostępne

Informujemy, że dostęp do baz danych został przywrócony.
https://up.lublin.pl/nauka/biblioteka/zasoby/bazy-danych/