Godziny rektorskie w związku z wyborami do Senatu oraz Rad Dyscyplin
29.05.2024

Godziny rektorskie w związku z wyborami do Senatu oraz Rad Dyscyplin

Zobacz więcej
Pracownik administracyjny do Biura Projektów Międzynarodowych
29.05.2024

Pracownik administracyjny do Biura Projektów Międzynarodowych

Zobacz więcej
Konkurs na Doktoranta-Stypendystę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, UP w Lublinie
29.05.2024

Konkurs na Doktoranta-Stypendystę w Instytucie Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin, UP w Lublinie

Zobacz więcej
Mgr Maciej Bryś stypendystą-doktorantem w konkursie NCN Opus realizowanego na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
28.05.2024

Mgr Maciej Bryś stypendystą-doktorantem w konkursie NCN Opus realizowanego na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Zobacz więcej
Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”
28.05.2024

Rekrutacja do projektu „Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”

Zobacz więcej
Mgr Aleksandra Rolewicz, Uniwersytet w Molise, Włochy
27.05.2024

Mgr Aleksandra Rolewicz, Uniwersytet w Molise, Włochy

Zobacz więcej
Mgr Maciej Bryś został członkiem zespołu ds. popularyzacji nauki działającym przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów
27.05.2024

Mgr Maciej Bryś został członkiem zespołu ds. popularyzacji nauki działającym przy Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zobacz więcej
Piknik ZUL 2024 - zaproszenie oraz informacja o odbiorze karnetów
24.05.2024

Piknik ZUL 2024 - zaproszenie oraz informacja o odbiorze karnetów

Zobacz więcej
Kolejne spotkanie w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich
22.05.2024

Kolejne spotkanie w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich

Zobacz więcej
Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akad. 2024/2025
20.05.2024

Przyznawanie miejsc w domach studenckich na rok akad. 2024/2025

Zobacz więcej
Kondolencje dla mgr inż. Elżbiety Kieliszek
20.05.2024

Kondolencje dla mgr inż. Elżbiety Kieliszek

Zobacz więcej
Dr Alexandros Stefanakis, prof. TUoC, Laboratory of Environmental Engineering & Management, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Kreta, Grecja
16.05.2024

Dr Alexandros Stefanakis, prof. TUoC, Laboratory of Environmental Engineering & Management, School of Chemical and Environmental Engineering, Technical University of Crete, Kreta, Grecja

Zobacz więcej